LiU Relation

En kontakt – många möjligheter

LiU Relations främsta uppdrag är att öka samverkan mellan universitetet och näringsliv/samhälle. Målet är att bidra till så många lyckade matchningar som möjligt. Att stötta kommun och näringsliv, genom att aktivt medverka till kontaktskapande, kompetenshöjning, och kunskapsutbyte med SME:s är prioriterat.

Det finns många sätt att växa och utvecklas med Linköpings universitet. Vill man utvecklas med hjälp av en student är ex-jobb ett alternativ som många företag och organisationer tillämpar. Andra sätt är att låta en student genomföra ett studentuppdrag via studentuppdrag.se eller rekrytera en student via LiU Career Gate. Genom att beskriva utmaningen verksamheten har matchar LiU Relation lämpligt studentalternativ.

LiU Relation driver Lunchklubben, som är en mötesplats med fokus på den senaste forskningen vid LiU. Här träffas universitet, näringsliv och samhälle en gång i månaden. LiU Relation har också utvecklat konceptet Society Quest. Society Quest är en mötesplats där näringsliv, universitet och samhälle möts för att utifrån aktuella utmaningar i samhället definiera gemensamma utvecklingsprojekt.

En mängd givare och samarbetspartners bidrar till forskningen och LiUs fortsatta utveckling. Uppdraget att hantera givarna ligger hos LiU Relation som arbetar med att utveckla mötesarenor och kommunikationskanaler för en bredare access till LiUs kunskap och och kompetens.

Vid LiU Relation finns sju samverkansutvecklare redo att visa rätt väg in till LiU.

 EU-logga     Tillväxtverket logotyp

LiU Relations uppdrag

Kom i kontakt med studenter vid LiU

Mötesplatser med fokus på forskning från LiU

Aktuella EU- och utvecklingsprojekt

Enhetschef

Post- och besöksadress

LiU Holding AB

Mjärdevi Center
Teknikringen 10, Plan 3
583 30 Linköping

Medarbetare

Relaterade verksamheter