Göm meny

Matematikstudier med Peter Holgersson

I Matematik C – var finns felet?

Information till matematikstudenter

 • Uppdaterade uppgifter till Föreläsning 8
 • 2017-02-15

  Här finns nya övningsuppgifter till Krzysztofs häfte från föreläsning 8 - alternativa uppgifter till de som finns i slutet av häftet.

 • Arbetsschema för TNIU23
 • 2017-01-17

  Här finns det nya Arbetsschemat för kursen Envariabelanalys del II för byggnadsingenjörer (TNIU23). Notera examination KTR1 och TEN1. Tidigare kontrollskrivningar och tentamina finns här nedanför och hjälpmedel för att skissa grafer finns på denna tyska webbsida.

 • Teorifrågor inom TNIU23
 • 2017-01-17

  Viktigt: Här finns teorifrågor knutna till kursens innehåll - instuderingsfrågor som hjälper studenterna att kontrollera sin förståelse och begreppsbilding. Svaren finns i läroboken samt i anteckningarna från föreläsningarna.

 • Tips vid lösning av lektionsuppgifter inom TNIU23
 • 2017-01-17

  I. Försök att lösa uppgiften på egen hand, genom att omsätta innehållet i den tillhörande föreläsningen samt ur läroboken.
  II. Försök att lösa uppgiften i dialog med en kamrat.
  III. Försök att lösa uppgiften med hjälp av dessa inledande ledtrådar.
  IV. Försök att lösa uppgiften med annan hjälp, t.ex. från läraren, mentorn eller andra studenter.

 • Arbetsschema Envariabelanalys för byggnadsinengörer del I - TNIU22
 • 2016-11-01

  Här växer det nya Arbetsschemat fram under kursen Envariabelanalys del I för byggnadsingenjörer (TNIU22). Notera att detta är ett levande dokument som justeras dagligen.

 • Teorifrågor
 • 2016-11-01

  Här finns teorifrågor knutna till kursens innehåll - instuderingsfrågor som hjälper studenterna att kontrollera sin förståelse och begreppsbilding. Svaren finns i läroboken samt i anteckningarna från föreläsningarna.

 • Utdelning av TEN1 inom TNIU19
 • 2016-10-28

  I samband med den första föreläsningen inom TNIU22 torsdagen den 3 november delas tentamen TEN1 inom TNIU19 ut. Facit finns här.

 • Svar till dagens KTR3 inom TNIU19
 • 2016-10-10

  I detta dokument finns kortfattade lösningar till dagens KTR3.

 • Svar till KTR3 inom TNIU19
 • 2016-09-30

  I detta dokument finns från och med tisdag kl 13 svaren till alla tidigare skrivna KTR3

 • Facit kapitel två TNIU19
 • 2016-09-08

  I detta dokument finns utökat facit för de som har svårt att rita grafer i exempelvis Rechner Online samt de som har svårt att hitta texten i kurshäftet

 • Svar till KTR2 inom TNIU19
 • 2016-09-08

  I detta dokument finns från och med fredag kl 13 svaren till alla tidigare skrivna KTR2

 • Anmälan till KTR2 inom TNIU19
 • 2016-08-31

  Brådskande! Notera att sista anmälningsdag till KTR2 inom TNIU19 är den 2 september - alltså två dagar tidigare än förra året! Anmälan via studentportalen...

 • Utdelning av KTR1 inom TNIU19
 • 2016-08-24

  Rättning av KTR1 inom TNIU19 pågår då detta skrivs och blir klar natten till morgondagens föreläsning. Skrivningarna delas ut i samband med föreläsningen.

 • Svar till KTR1 inom TNIU19
 • 2016-08-23

  I detta dokument finns svaren till alla skrivna KTR1

 • Kurslitteratur till kurserna TNIU19, TNIU22 och TNIU23
 • 2016-08-15

  Redan denna onsdag används följande tre läromedel inom matematikundervisningen:
  I. Kurshäftet ”Matematisk Grundkurs för högskoleingenjörer inom byggnadsteknik, 2016” av Peter Holgersson, ITN, Linköpings Universitet
  II. Läroboken ”Matematisk analys, en variabel” av Forsling & Neymark, Förlag: Liber AB, ISBN 978-91-47-10023-1
  III. Övningshäftet ”Övningar i analys i en variabel, 2001” av Göran Forsling, MAI, Linköpings Universitet

  Alla läromedel kan köpas redan idag måndag hos BOKAB vis studentfiket på plan 5 i Täppan.

 • Arbetsschema för byggnadsinengörer kurs TNIU19
 • 2016-08-15

  Här växer det nya Arbetsschemat fram inför kursstarten i Grundläggande kurs inom matematik för byggnadsingenjörer (TNIU19). Notera alla anmälningstider inför KTR1-KTR3 och TEN1.

 • Kursinformation till byggnadsinengörer
 • 2016-08-15

  Här finns Kursinformation TNIU 19 till Grundläggande kurs inom matematik för byggnadsingenjörer (TNIU19).

 • Tentamensvisning TEN1 inom TNIU22 och TNIU23
 • 2016-03-31

  Tisdag lunch de 5 april kl 12:15 delas tentamina ut vid hissarna på plan 5 i Täppan.

 • Extra lektionspass inom TNIU23
 • 2016-03-14

  Sal TP52 är bokad torsdagen den 17 mars kl 10-12. Behövs två salar bokar vi en till när vi ses.

Dokumentarkiv TNIU19
Matematisk grundkurs för byggnadsingenjörer

Dokumentarkiv TNIU22
Envariabelanalys I för byggnadsingenjörer

Dokumentarkiv TNIU23
Envariabelanalys II för byggnadsingenjörer


Sidansvarig: Peter Holgersson
Senast uppdaterad: 2017-06-08