Göm menyn

Forskningsfilmer

Lär immunsystemet tåla mer

Vart tredje barn i Sverige har någon form av allergi. Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi, arbetar med flera projekt som syftar till att stärka immunsystemet.


Miljö och hållbarhet

Drygt 300 personer på Linköpings universitet forskar om klimat, hållbarhet, energi och miljö – med olika infallsvinklar. Jenny Palm, professor inom Tema Teknik och social förändring, leder nätverket LiU Sustainable. Hennes egen forskning handlar om hushållens val av energilösningar.


Solceller på rulle

Olle Inganäs, professor i organisk elektronik, utvecklar solceller av organiska material som trycks på en tunn plastfolie. Det handlar om förnyelsebar energi i mjuka, miljövänliga och billiga material. Det kan bidra till att lösa elbehov i Sverige och för miljontals människor i andra delar av världen.


Samspel sparar energi

Forskare på Institutionen för systemteknik arbetar med att utveckla det smarta hemmet och den smarta bilen – och samspelet mellan dessa. Genom att optimera olika styrsystem kan energi sparas.


Avancerad teknik nära vården

Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap, leder ett arbete med att använda avancerad visualisering så att det kommer till nytta i sjukvården. Bland annat är LiU-forskare världsledande på att visa hur hjärtan arbetar. Det underlättar diagnostik av hjärtsjukdomar.


Dubbelspel av EU i flyktingfrågan

Migrationsforskaren Peo Hansen, professor vid Linköpings universitet, är kritisk till hur EU agerar i flyktingfrågan. 


Stressforskning öppnar för bättre djurhållning

Per Jensen, professor och Hanne Lövlie, doktor i etologi, tar reda på vad som styr och formar personligheten hos höns och hur deras beteende påverkas av stress. Det är kunskap som kan förbättra djurhållningen.


Atomslöjd ger nya material

Jens Birch professor och Johanna Rosén, docent i tunnfilmsfysik, designar nya magnetiska material som i framtiden kan användas i bland annat datorer. Andra material tas fram för att öka mängden information i optiska fibrer.


Hjärtpatienter mår bättre av tv-spel

Tiny Jaarsma och Anna Strömberg är professorer i omvårdnadsvetenskap och forskar om egenvård vid kronisk hjärtsjukdom. De har introducerat ett tv-spel som patienterna kan använda för att bli mer fysiskt aktiva.


Plastchip i kroppen kan lindra kronisk smärta

Magnus Berggren, professor i organisk elektronik, och Klas Tybrandt, post doc, på Laboratoriet för organisk elektronik var först i världen med att utveckla kemiska chip som gör det möjligt att styra och reglera cellernas signaler.


Historien lever i nuet

Martin Kylhammar är professor vid Tema kultur och samhälle. I sin forskning tar han hjälp av svenska författare, från August Strindberg och framåt, för att förstå det tidlösa i vårt sätt att hantera moderniseringens förändringar.


Vi lyssnar med hjärnan

Vi hör med örat, men lyssnar och förstår med hjärnan. Jerker Rönnberg leder ett forskningsprogram om hörselskador och dövhet som studerar hjärnans roll för vårt hörande och hur vardagen kan underlättas för personer med hörselnedsättning.Sidansvarig: therese.ekstrand.amaya@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 10 16:43:13 CEST 2016