Forskarutbildning

Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid Linköpings universitet vänder sig till dig som vill ha spetskompetens inom ett ämne. Utbildningen innebär att du lär dig de vetenskapliga metoderna, får träning i att arbeta självständigt och systematiskt samt får en forskningsetisk medvetenhet.

LiU bedriver forskarutbildning inom tre vetenskapsområden, humanistiskt-samhällsvetenskapligt, medicinskt och tekniskt-naturvetenskapligt. Varje fakultet har information inom sitt fält:
Filosofiska fakulteten
Medicinska fakulteten
Tekniska fakulteten
Utbildningsvetenskap

En stor del av utbildningen på forskarnivå bedrivs vid forskarskolor. LiU har varit en föregångare sedan filosofiska fakulteten introducerade modellen i Sverige med sin temaforskning.
Forskarskolor

Forskarstuderanden och examina

1300

forskarstuderande fanns vid LiU 2015

160

doktorsexamina avlades 2015

70

licentiatexamina avlades 2015

Bli doktorand vid LiU

Avhandlingar

Studera på forskarnivå

Nyheter

Möt en doktorand