HELIX Competence Centre

Helix
Foto: iStock

HELIX Competence Centre är ett 5-årigt program med fokus på hållbar utveckling i organisationer. Den röda tråden i forskningen är att utveckla kunskap om hur goda arbetsvillkor i termer av lärande, hälsa och jämställdhet kan kombineras med effektivitet och innovationsförmåga.

HELIX Competence Centre är ett flervetenskapligt forskningscenter som drivs i ett partnerskap med universitet, privata organisationer, offentliga verksamheter och aktörer från civilsamhället. Totalt omfattar HELIX 26 parter som kommer samverka i olika forsknings- och utvecklingsinitiativ. VINNOVA finansierar verksamheten med 35 miljoner under de fem åren. Det totala värdet på projektet med bidrag från våra parter är 123 miljoner.

HELIX verksamhet vidgas

Vi kommer ha en nod-organisation där även Kungliga Tekniska högskolan, KTH i Stockholm/Södertälje området och Swerea IVF i Göteborgsregionen ingår. Utöver privat och offentlig sektor samt fackföreningar finns civilsamhällets organisationer representerade i partnerskapet. Utvidgningen gör det möjligt för oss att i högre utsträckning verka nationellt och vara en god kraft för utvecklingen av arbetslivet i Sverige. Vi kommer också i högre utsträckning arbeta med internationella kontakter med visionen att påverka internationell forskning om arbetslivets utmaningar.
Den interaktiva forskningsansatsen som har varit ett signum för tidigare satsningar inom HELIX kommer även i den nya satsningen vara den centrala utgångspunkten för utveckling av forskningsprogrammet. Tillsammans med det nya partnerskapet kommer forskarna från HELIX att utveckla forskningen inom fyra forskningsområden:

  • Hållbara utvecklingsprocesser i industriella produktionssystem
  • Tillväxt och utveckling i småföretag
  • Hållbara, innovativa och koordinerade hälso- och välfärdstjänster
  • Inkluderande arbetsplatser

Kurs om hållbart ledarskap med Lean

Lean ledarskap är en avgörande faktor för att uppnå goda och hållbara resultat i utvecklingsarbetet. Vad innebär Lean ledarskap? Hur skiljer sig Lean ledarskap från andra typer av ledarskap? Kursen ger dig kunskaper om strategier, principer, metoder, verktyg och framgångsfaktorer för att arbeta med hållbart ledarskap enligt Lean-filosofin.

Läs mer om kursen

Kontakt

Relaterade dokument

Nätverket för samverkan

Nyheter

Relaterad forskning