LiU » HabQ

Nationellt kvalitetsregister för habilitering

HabQ är ett samarbete mellan föreningen Sveriges habiliteringschefer och flertalet regioner/landsting samt Linköpings universitet - Institutionen för medicin och hälsa (IMH). Avdelningen för fysioterapi.

 

Nyheter

Styrgruppsmöte 3 februari 2017

Välkommen till möte för HabQ styrgrupp 3 februari kl 10.00-15.00 i Stockholm

Tre uppdaterade VAP:ar finns nu tillgängliga på compos!

HabQ har nu tre VAP:ar (visualiseringsanalys plattformen)på compos.

Koordinatorsträff 9 - 10 februari 2017

Torsdag och fredag 9 och 10 februari inbjuder HabQ till koordinatorsträff i Stockholm.

Årsrapport 2015 samt Appendix finns på hemsidan

Årsrapport 2015 i kort och lång version samt Appendix finns tillgängliga på hemsidan.

HabQ-dag 22 september 2016

HabQ-dag för koordinatorer, styrgrupp och andra intresserade. Presentation av årsrapport 2015. Hur använder vi resultaten för att nå våra mål?

Intressanmälan för vuxna med problemskapande beteende

Inbjudan till intresseanmälan för uppföljning av vuxna i Nationellt kvalitetsregister för habilitering.

Kontakt

Gunilla Rydberg
Registerhållare
gunilla.rydberg@skane.se 

Pia Ödman
Utvecklingsansvarig - Cp
pia.odman@liu.se

Gunilla Bromark
Utvecklingsansvarig - Autism barn
gunilla.s.bromark@lul.se

Nils Haglund
Utvecklingsansvarig - Autism barn
nils.haglund@skane.se

Carina Folkesson
Utvecklingsansvarig - Föräldrastöd
carina.folkesson@vll.se

Britt-Mari Ekholm
Registersamordnare
britt-mari.ekholm@regionostergotland.se