Göm menyn
Institutionen för kultur och kommunikation (IKK), Linköpings universitet, Campus Valla, Key-huset

Välkommen till Institutionen för kultur och kommunikation!

Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) omfattar en bred verksamhet inom humaniora och estetiska ämnen. Det rör sig om hela registret reflektera – kommunicera – gestalta, alltifrån kommunikation på en rad olika språk till gestaltning i olika material. Språk, litteratur, musik, religion, konstvetenskap och visuell kommunikation, utomhuspedagogik…
Det är några av de ämnesområden IKK erbjuder.

Till flera av ämnesområdena finns också möjlighet till fortsatta studier på masters-och doktorandnivå i tvär- och mångvetenskapliga miljöer, samlade under övergripande benämningar som exempelvis Språk och kultur,
Pedagogiskt arbete, Tillämpad etik och
Kulturvetenskaper.
 


 

nyheter

Almedalsveckan. Foto: News Øresund – Johan Wessman.

Humaniora under Almedalsveckan

Jesper Olsson, Avdelningen för svenska och litteratur, medverkar i seminarier och debatter under Almedalsveckan.

Sofie Abrahamson, Institutionen för kultur och kommunikation

Utvisade LiU-studenten

Sofie Abrahamson, adjunkt på IKK, har engagerat sig i fallet Syed Latif, som blev utvisad sedan han fått jobb via fel kanaler.

Christina Hörnell och Linköpings Studentsångare på Island

Konsert och spontansång på Island

Christina Hörnell och Linköpings Studentsångare representerade Sverige, LiU och den svenska manskörstraditionen på en nordisk-baltisk manskörsfestival i Reykjavik.

Karin Ström Lehander och juryordföranden Sandra Gustavsson. Foto: LinTek, facebook

Karin vann teknologernas pedagogiska pris!

I fredags fick Karin Ström Lehander, Avdelningen för kulturvetenskaper, ta emot LinTeks pedagogiska pris "Gyllene Moroten" 2016. Karin undervisar i konst och varumärkesbyggande, sk branding, på kandidatprogrammet Grafisk design & kommunikation och nominerades av GDK-studenterna. Hon vann priset i konkurrens med nio andra lärare, de flesta män från Tekniska fakulteten.

Christina Hörnell

Musiken möter forskningen

Christina Hörnell, musikalisk ledare på Linköpings universitet, öppnar upp för samarbete mellan forskning och musik. I en första satsning arrangeras en konsert i februari där temat är miljö och klimatfrågor. 

SpråkverkstadenMedielabbIKT-studionKalendarium

 

 

 

Slöjdbiennalen..Strimman 2016/2017

 

 


Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-06-28