Göm menyn
Institutionen för kultur och kommunikation (IKK), Linköpings universitet, Campus Valla, Key-huset

Välkommen till Institutionen för kultur och kommunikation!

Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) omfattar en bred verksamhet inom humaniora och estetiska ämnen. Det rör sig om hela registret reflektera – kommunicera – gestalta, alltifrån kommunikation på en rad olika språk till gestaltning i olika material. Språk, litteratur, musik, religion, konstvetenskap och visuell kommunikation, utomhuspedagogik…
Det är några av de ämnesområden IKK erbjuder.

Till flera av ämnesområdena finns också möjlighet till fortsatta studier på masters-och doktorandnivå i tvär- och mångvetenskapliga miljöer, samlade under övergripande benämningar som exempelvis Språk och kultur,
Pedagogiskt arbete, Tillämpad etik och
Kulturvetenskaper.
 


 

nyheter

Konstvetenskapens 30-årsjubileum

30-årsjubileum

Konstvetenskap vid LiU firar 30 år och bjuder in till öppna föreläsningar på Östergötlands museum.

Bokmässan i Göteborg

IKK-forskare på Bokmässan

(Uppdaterad 2016-09-14 14:53) Kjell O Lejon och Jesper Olsson är två av femton forskare som representerar LiU under årets Bok- och Biblioteksmässa i Göteborg den 22-25 september.

Bild på öppna händer

Allt fler vill läsa religion

Intresset för religionsämnet ökar. Allt fler lärarstudenter söker sig till ämnet och specialkurser om religion, samhälle och politik lockar många.

Jordglob och stetoskop

Etiska samtal i en globaliserad värld

En ny bok i etik lyfter fram vikten av att kommunicera gemensamma grundläggande värderingar över kultur- och nationsgränser.

Ulrika Eriksson och Charlotte Lundgren i ridhuset

Ridcenter bas för forskning

Nyöppnade Smedstad ridsportcenter utanför Linköping kommer att bli Sveriges, och kanske världens, första forskningsanknutna ridskola. Vinnova har gett klartecken för ett tvåårigt samverkansprojekt med LiU.

La Chevelure, detalj. Illustration till Baudelaires diktsamling De ondas blommor

Egensinnigt konstnärskap lyft ur glömskan

Rena slumpen ställde Karin Ström Lehander, konstvetare på IKK, inför en herrgårdsflygel full av det orörda arvet efter konstnären Tyra Kleen. Nu har det blivit en bok och en aktuell utställning på Östergötlands museum.

 

från kalendariet

Honegger Le Roi David (2016-10-22)
Honegger Le Roi David (2016-10-23)


 

SpråkverkstadenMedielabbIKT-studionKalendarium

 

 

 

Slöjdbiennalen..Strimman 2016/2017

 

 


Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-09-14