Göm menyn
Institutionen för kultur och kommunikation (IKK), Linköpings universitet, Campus Valla, Key-huset

Välkommen till Institutionen för kultur och kommunikation!

Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) omfattar en bred verksamhet inom humaniora och estetiska ämnen. Det rör sig om hela registret reflektera – kommunicera – gestalta, alltifrån kommunikation på en rad olika språk till gestaltning i olika material. Språk, litteratur, musik, religion, konstvetenskap och visuell kommunikation, utomhuspedagogik…
Det är några av de ämnesområden IKK erbjuder.

Till flera av ämnesområdena finns också möjlighet till fortsatta studier på masters-och doktorandnivå i tvär- och mångvetenskapliga miljöer, samlade under övergripande benämningar som exempelvis Språk och kultur,
Pedagogiskt arbete, Tillämpad etik och
Kulturvetenskaper.
 


 

nyheter

Anna Lindström, doktorand, IKK

Språkande, integration och arbetsplatsen

Anna Lindström, doktorand på IKK, var en av föreläsarna vid det tredje tillfället i seminarieserien om migration och integration, den här gången med temat: På vilket sätt kan språk(ande) utgöra en nyckel till integration på arbetsplatsen.

 

från kalendariet

Högre seminarium - Språk och kultur (Wed May 31 02:00:00 CEST 2017)
Apokalyptik, politik och etik (Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2017)
Licentiatseminarium - Yusuf Yuksekdag (Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2017)


 

SpråkverkstadenMedielabbIKT-studionKalendarium

 

 

 

Slöjdbiennalen..Strimman 2016/2017

 

 


Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 07 09:30:02 CET 2017