Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Fem miljoner till tjänstedesign

LiU-forskaren Stefan Holmlid har fått fem miljoner kronor från Vinnova för tre års designforskning om tjänsteinnovation för vård och hälsa i vardagen.

I samarbete med bland andra Vinnväxt-satsningen Hälsans nya verktyg ska man utveckla och pröva designmetoder i vilka brukare och andra aktörer är involverade.

– Vi vill framför allt fokusera på vad som händer i tidiga faser av innovationsprocessen, när man inte riktigt vet vart man är på väg. Designers är ofta duktiga på, och vana vid, att jobba med den här typen av osäkerheter. Men vilka metoder lämpar sig bäst och hur fungerar de?

Forskarna ska också undersöka om olika strategier för att involvera brukare och aktörer samtidigt innebär att andra ställs utanför.

– Det finns en hel del erfarenhet av att involvera brukare och andra exempelvis i systemutveckling och byggprojekt. Men vi vet väldigt lite om vilka som samtidigt exkluderas – finns det effekter som vi inte tar hänsyn till från början? Det handlar om att se hela bilden om man ska arbeta mer systematiskt med brukarmedverkan.

För Stefan Holmlid är förstås beskedet om de nya forskningsanslagen glädjande.

– Absolut! Min strävan är ju att bygga upp en stark forskningsmiljö kring designfrågor här på LiU. Och det här är ett jättebra steg i den riktningen!

I det aktuella projektet kommer ett flertal doktorander och seniora forskare vara engagerade.


Lennart Falklöf 2008-03-03lessons for life in guatemala

Sabina Nordén and Sofie Folkesson building a school in Guatemala.Engineering students Sabina Nordén and Sofie Folkesson took a year off university to renovate a school in Guatemala – using PET bottles.

 

café success

Dörte Bernhard and Tove Mattson at World café. Dörte Bernhard and Tove Mattsson from the Department of Behavioural Sciences and Learning got it just right when they organised a World Café for 60 students of teaching and 30 students taking the accelerated course for those newly arrived in Sweden.

 

when åke became ann-christine

Ann-Christine Ruuth. Photo: Melinda Reyes Hiltunen“Why do we laugh at men in dresses?” This was one of the questions that Ann-Christine Ruuth asked the audience at a packed lecture that was part of Linköping’s Rainbow Week.

 

full of life at kalas

Kalas 2016Thousands of students are making a pilgrimage to the Saab Arena for “Kalas”, Sweden’s largest event for new students.

 

acting in a tv hit

Simon Alzén in Narcos. Photo: privateHis exchange year in South America turned out to be quite different from what LiU student Simon Alzén had expected. He can be seen this autumn in the American hit series “Narcos”.

 

farewell liu

Farewell Ceremony 2016, audience

Excitement about the future – and a celebration right now. That was the mood at this year’s Farewell Ceremony for Linköping University’s international master’s students.

 

the deported liu student

Sofie AbrahamsonSofie Abrahamson, lecturer at the Department of Culture and Communication, has involved herself in the case of Syed Latif, who was deported after getting a job through the wrong channels.

 

academic ceremony

Commencement CeremonyThis year’s Commencement Ceremony in the De Geer Hall combined stately ritual with serious partying. 

 

with an eye for the tiger

Rebecka Le MoineMaster’s student Rebecka Le Moine is in India right now to study tigers on behalf of the World Wide Fund for Nature.

 

unesco prize

Anders Jidesjö

Anders Jidesjö, Department of Thematic Studies, is research coordinator for the Kunskapslänken national programme, which has been nominated for a UNESCO-Japan prize for sustainable development.

 

engineering dreams pick up speed

Race carA lot of takeout and evenings were consumed before this year’s race car was ready for the prestigious track at Silverstone.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2016-10-17