Göm menyn

Händelser närmaste året

2017-08-23

Research course seminar - Andrology: Reproduction and health during a man´s lifetime

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
2017-08-23 kl 11:00 -- 2017-08-24 kl 12:30 A two-day research education seminar (Code MF-8FO0097, 1.5 ECTS), supported by the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) as a SAC-seminar of FY2017, brings together researchers from different backgrounds to provide a broad spectrum of research and current knowledge on the health of men (reproductive and during ageing) for graduate students, junior researchers and clinicians stimulating future research projects and the improvement of personalized medicine.
Sista anmälningsdag: 2017-07-28
Plats: Eken, ingång 65, plan 9, Campus US
För mer information se http://old.liu.se/medfak/ike/internt/ike-nytt/filarkiv/1.724131/Research_course_Andrology_23-24_augusti_2017.pdf, kontakta Heriberto Rodriguez Martinez, e-post heriberto.rodriguez-martinez@liu.se.

2017-08-28

Campusvecka master's Child Studies

Övrigt - Tema Barn
Plats: Temahuset
För mer information se https://liu.se/utbildning/program/f7mch, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-09-04

Hbtq-flyktingar – asylprocess och utmaningar

Föreläsning - Linköpings universitet
Hur behandlas hbtq-personers asylansökningar i det svenska asylsystemet? Vilka upplevelser av asylprocessen bär hbtq-personer med sig? Den första delen av seminariet lyfter hur det går till att söka asyl i Sverige på grund av sexuell läggning och/eller könsidentitet och de hinder som asylsökande som är hbtq-personer kan möta. Den andra delen av seminariet tar specifikt upp hur ensamkommande barn som är hbtq kan ges stöd inför sin asylutredning. Unga asylsökande hbtq-personer möter särskilda utmaningar i sin asylprocess och saknar ofta kunskap om sina. RFSL Newcomers Linköping är en av de organisationer som ger råd om hur olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med asylsökande kan informera och särskilt stötta dessa ungdomar och unga vuxna. Talare: Fil. dr. Sara Ahlstedt, migrationsforskare som fokuserar på queer migration. Sara Ahlstedt disputerade 2016 i migration och etnicitet på en avhandling vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet. Nero F Enquist är samordnare för RFSL Newcomers Linköping, som är del av RFSL Linköping. RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Nero F Enquist arbetar med rådgivning och stödinsatser för målgruppen i kontakt med myndigheter.
Kl 15:00 - 17:00
Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen i Östergötland, Östgötagatan 3, Linköping
För mer information se https://app.memlin.com/view/593fbb0c39c408 , kontakta Silje Lundgren, e-post silje.lundgren@liu.se.

2017-09-05

Bioinformatics drop-in

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
NBIS vid Linköpings universitet (Malin Larsson (IFM) & Mihaela Martis (IKE)) bjuder in till bioinformatik drop-in träffar. Drop-in träffarna kommer att hållas varannan tisdag mellan kl 10-11. Varmt välkomna för att diskutera problem som rör bioinformatik i just era forskningsprojekt! NBIS Linköping. Malin Larsson (IFM) och Mihaela Martis (IKE)
Kl 10:00 - 11:00
Plats: Rum 463.09.030, plan 09, Cellbiologen, ingång 65, Campus US.
För mer information kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

2017-09-06

Disputation i datalogi - Marcus Bendtsen

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Marcus Bendtsen, ADIT/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Gated Bayesian Networks". Huvudhandledare: Jose M. Peña. Opponent: Professor Helge Langseth, NTNU, Norge
Plats: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-136761, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13281460.

2017-09-15

Disputation - Nazli Avdan (Språk och kultur)

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Den 15 september kl.10:15 försvarar doktorand Nazli Avdan (IKK) sin doktorsavhandling med titeln ‘Collaborative Competition’: Stance-taking and Positioning in the European Parliament. Opponent: John Du Bois, University of California, Santa Barbara.
Kl 10:15 - 13:00
Plats: KEY 1, hus Key.
För mer information se http://old.liu.se/ikk/ffu/ske/, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

GEXcel's 10 years anniversary

Konferens - Tema Genus
We’ll celebrate in TEMCAS. We hope to see you there!
Kl 13:00 - 16:00
Plats: TEMcas, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Björn Pernrud, e-post bjorn.pernrud@liu.se.

2017-09-19

Bioinformatics drop-in

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
NBIS vid Linköpings universitet (Malin Larsson (IFM) & Mihaela Martis (IKE)) bjuder in till bioinformatik drop-in träffar. Drop-in träffarna kommer att hållas varannan tisdag mellan kl 10-11. Varmt välkomna för att diskutera problem som rör bioinformatik i just era forskningsprojekt! NBIS Linköping. Malin Larsson (IFM) och Mihaela Martis (IKE)
Kl 10:00 - 11:00
Plats: Rum 463.09.030, plan 09, Cellbiologen, ingång 65, Campus US.
För mer information kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

Informationsmöte om handledning av läkarstudenters självständiga arbeten

Övrigt - Linköpings universitet
Informationsmöte för dig som vill veta mer om uppdraget som handledare för läkarstudenternas självständiga arbeten, tex vad det innebär att vara handledare och på vilket sätt ett självständigt arbete kan bidra i forskningsprojekt. Anmälan görs via länken nedan senast 11 september 2017. Välkommen!
Sista anmälningsdag: 2017-09-11
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Papaver, Växthuset/hus 511, plan 11, Campus US
För mer information se http://old.liu.se/medfak/lakarprogr/t6/informationsmote-for-handledare-anmalan/?l=sv, kontakta AnnaCarin (AC) Stragnefeldt, e-post annacarin.stragnefeldt@liu.se.

TEMA föreläsning

Seminarium - Tema Barn
INSTALLATIONSFÖRELÄSNINGAR CECILIA LINDGREN, docent vid Tema Barn föreläser om "n" och ANNA LUNDBERG, docent vid tema Genus föreläser om ""
Kl 13:00
Plats: Brage
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-09-27

Informationsmöte om handledning av läkarstudenters självständiga arbeten

Övrigt - Linköpings universitet
Informationsmöte för dig som vill veta mer om uppdraget som handledare för läkarstudenternas självständiga arbeten, tex vad det innebär att vara handledare och på vilket sätt ett självständigt arbete kan bidra i forskningsprojekt. Anmälan görs via länken nedan senast 11 september 2017. Välkommen!
Sista anmälningsdag: 2017-09-11
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Papaver, Växthuset/hus 511, plan 11, Campus US
För mer information se http://old.liu.se/medfak/lakarprogr/t6/informationsmote-for-handledare-anmalan/?l=sv, kontakta AnnaCarin (AC) Stragnefeldt, e-post annacarin.stragnefeldt@liu.se.

2017-09-29

DISPUTATION - Sofia Littmarck

Disputation - Tema Barn
Doktorand Sofia Littmarck försvarar sin avhandling med titeln "" Handledare: Professor Bengt Sandin. Opponent:
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-10-10

Forskartorget - visa upp din forskning för läkarstudenter vid Medfak!

Övrigt - Linköpings universitet
Forskartorget genomförs varje termin 4 på Läkarprogrammet och är en mötesplats för forskare och läkarstudenter där olika forskning inom medicinska området visas upp. Studenterna får här ett ypperligt tillfälle att ställa frågor, få råd av erfarna forskare, knyta kontakter, få mer information om intresseområde och/eller tips på inriktning för sitt eget kommande självständiga arbete. Forskartorget brukar vara välbesökt och mycket uppskattat av såväl forskare som studenter. Om du vill visa upp din forskning i syfte att hitta läkarstudenter inom ramen för det självständiga arbetet, anmäler du dig via denna länk: https://old.liu.se/medfak/lakarprogr/t6/forskartorget-anmalan-for-forskare-och-handledare/?l=sv
Sista anmälningsdag: 2017-09-25
Kl 15:00 - 16:00
Plats: Papaver och Digitalis, Växthuset/hus 511, plan 11, Campus US
För mer information se https://old.liu.se/medfak/lakarprogr/t6/forskartorget-anmalan-for-forskare-och-handledare/?l=sv, kontakta AnnaCarin (AC) Stragnefeldt, e-post annacarin.stragnefeldt@liu.se.

2017-10-17

Strimman, öppen föreläsning, 2 X Olika sorters historia

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
1. Johanna Sköld, professor vid tema Barn: Änglamakare- seriemördare eller skammens profitörer? Änglamakeri, har skildrats som en kvinnlig missgärning. Kvinnorna, de så kallade änglamakerskorna, har stått i centrum både i samtida rättegångar och i nutida framställningar av detta fenomen, trots att historien faktiskt ger exempel på manliga förövare. 2. Sofia Gustafsson, universitetslektor: Guds straff eller naturfenomen? Aktuell forskning har uppmärksammat att texter om järtecken oftast skrevs av företrädare för den protestantiska kyrkan. De gav uttryck för uppfattningen att tecknen (kometer, norrsken, missbildningar hos människor och djur) var sända av Gud för att varna för kommande syndastraff.
Kl 18:00
Plats: Biblioteket, D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.com, telefon 013-285738.

2017-10-19

SOAK 2017, Svenska operationsanalyskonferensen

Konferens - Matematiska institutionen
2017-10-19 -- 2017-10-20 Årets tema är "Operationsanalys i praktiken". Arrangörer är Svenska Operationsanalysföreningen (SOAF) och Linköpings universitet.
Plats: Linköpings universitet, Campus Valla
För mer information se https://soaf.se/soak/, kontakta Elina Rönnberg, e-post elina.ronnberg@liu.se.

2017-10-23

Fritidshemsbiennalen

Konferens - Linköpings universitet
2017-10-23 -- 2017-10-24 Fritidshemsbiennalen är tänkt som ett forum för att forskning och praktik ska kunna mötas och diskutera fritidspedagogiska frågor.
Plats: Flygeln, Louis De Geer, Norrrköping
För mer information se http://search.liu.se/?query=fritidshemsbiennalen, kontakta Helene Elvstrand & Anneli Carlbring, e-post fritidshemsbiennalen@liu.se, telefon 011-363355 & 011-363027.

2017-11-07

Strimman, öppen föreläsning: 2 X Olika sorters historia

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
1.Gunnar Elfström, författare, kulturhistoriker, filosofie hedersdoktor vid LiU: Linköping under 1950- och 60-talen Linköping är en av de svenska städer som vuxit snabbast sedan andra världskriget. Under 1950- och 1960-talen var optimismen stor och särskilt det högteknologiska företaget SAAB växte snabbt. Samtidigt blev Linköping ett allt viktigare centrum för sjukhusvård. Nu lades grunden för dagens diversifierade och välmående stad. 2. Stefan Hammenbeck: Konsthistoriker, konstintendent vid Östergötlands museum, filosofie hedersdoktor vid LiU Ett tidlöst tema i modern tappning Konstnären Henrik Sörensen fick 1932 uppdraget att måla nya altartavlan för högkoret i Linköpings domkyrka. Från början stod klart att även utsidorna mot koromgången skulle utsmyckas. Textilkonstnären Märta Afzelius fick det uppdraget. Hennes mittverk Skapelsen utformades i samarbete med Sörensen. Föreläsningarna arrangeras av Filosofiska fakulteten för att dela med sig av den kunskap och forskning som finns till allmänheten. Det är fri entré till samtliga föreläsningar, alla är välkomna, ingen anmälan behövs.
Kl 18:00
Plats: Biblioteket, D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2017-11-16

Workshop: Att arbeta med kritiskt tänkande i undervisningen

Seminarium - Linköpings universitet
Student som avlägger examen vid högskola/universitet ska enligt Högskoleförordningen visa en kritisk förmåga. Men hur kan vi som universitetslärare hjälpa studenterna att träna upp denna förmåga? Vid workshopen behandlas vad ett kritiskt förhållningssätt kan innebära, hur detta kan utvecklas hos studenter samt hur vi kan examinera denna förmåga. Inledning av Erica Byström och Gun Sparrhoff, medarbetare på Didacticum
Sista anmälningsdag: 2017-11-14
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika SAmuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2017-12-07

WCMM-LiU symposium Linköping 7-8 December 2017

Konferens - Linköpings universitet
2017-12-07 kl 13:00 -- 2017-12-08 kl 15:00 We invite you to partake in the second WCMM-LiU symposium, our initiative focusing on the Medicine-Technology Interface. The four themes for our next WCMM yearly symposium will be: - Protein structure and protein pharma - Bioelectronics, biosensors, organ-on-a-chip - Imaging - Omics and Big data in medicine There will be four groups working to produce a symposium of high quality. Please reserve Thursday 7 Dec from 13 o'clock to Friday 8 Dec around 15 o'clock.
Plats: Lecture hall Hugo Theorell, North entrance, level 9, Campus US
För mer information se https://liu.se/en/research/wallenberg-centre-for-molecular-medicine, kontakta Stefan Klintström, e-post stefan.welin.klintstrom@liu.se, telefon 013-282709.

2017-12-15

DISPUTATION - Elin Låby

Disputation - Tema Barn
Doktorand Elin Låby försvarar sin avhandling med titeln "" Handledare: Professor Bengt Sandin. Opponent:
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-01-30

Strimman, öppna föreläsningar: Olika sorters historia

Föreläsning - Linköpings universitet
Judiska kvinnors erfarenheter i Sverige: Hur och varför har judiska kvinnors historia osynliggjorts? Hur kunde det vara att leva som kvinna och judinna i Sverige i början av 1900-talet? Vilka livsval och möjligheter fanns det? Hur har judiska kvinnors berättelser om Förintelsen formats av större nationella och historiekulturella perspektiv? Hur kan man se på Förintelsen ur ett genusperspektiv? Malin Thor Tureby: biträdande professor i historia Kristin Wagrell: doktorand tema Kultur och Samhälle
Kl 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-02-13

Strimman, öppen föreläsning, 2 X Olika sorters historia

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Björn Grip:Den ojämlika dödligheten Hjärtdödlighet är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och världen, och den drabbar ojämlikt. Ju fattigare desto större är risken att dö i förtid. Skillnaderna syns tydligt mellan regioner, städer och stadsdelar. Erik Petersson: Sårade soldater: livet efter stormaktstidens krig Hur var det egentligen att vara soldat under Sveriges stormaktstid? Vilka skador fick de? Hur var det att komma hem efter kriget? Vilken hjälp fick de från staten för sin överlevnad och försörjning? Det är denna bortglömda bild av stormaktstidens krig som föreläsningen handlar om.
Kl 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013285738.

2018-03-13

Strimman, öppen föreläsning: 2 X Olika sorters historia

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Ungdomar möter historia: Hur gör man historia intressant för ungdomar? Det är en central fråga både för dem som undervisar i historia och dem som visar museer för ungdomar. Madeleine Larsson I slott och koja. Hur skapas Östergötlands kulturarv? Från Strand och Övralid i väster till Norrköpings industrilandskap i öster visas Östergötlands kulturarv upp. Vad händer under guidade visningar i historiska miljöer? Vilka ämnen behandlas, vilka byggnader och föremål tittar man extra på? Vilka kulturarv ”skapas”? David Ludvigsson Föreläsningarna arrangeras av Filosofiska fakulteten för att dela med sig av den kunskap och forskning som finns till allmänheten. Det är fri entré till samtliga föreläsningar, alla är välkomna, ingen anmälan behövs.
Kl 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013285738.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014