Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

ISV omfattar en bred verksamhet inriktad mot samhälls- och välfärdsfrågor och ur dessa perspektiv studerar vi olika skeenden och utmaningar i livet. 

Vi har idag drygt 250 medarbetare fördelade på sju avdelningar och fyra fakulteter. Utbildning och forskning omsätter procentuellt sett lika stora andelar. Antalet helårsstudenter på kandidat- och masternivå är ca 1.400 och antalet forskarstuderande är cirka 70. Vår verksamhet finns vid Campus Norrköping.

Vår utbildning och forskning sätter människan och samhället i centrum. Samverkan mellan utbildning, forskning och det omgivande samhället är tongivande hos oss.

Ledning

Avdelningar

Medarbetare

Nyheter

Följ oss på Instagram

Instagram ISV #liu_isv

#liu_isv 

Välkommen till ISV:s Instagramkonto!  Här kan du följa det som händer på institutionen.

instagram.com/liu_isv

Har du frågor om Instagram - kontakta vår kommunikatör Linda Fredrikson.

 

Kalendarier

Publikationer, lediga jobb och interna sidor

Relaterat innehåll

Besöksadress

Centralt kansli ISV

Kåkenhus, Hus 1, plan 5, Kungsgatan 40

Campus Norrköping