Medicinska fakulteten (MEDFAK)

Medicinska fakulteten bedriver forsk­ning och utbildning inom medicin, vård och folkhälsa. Exempel på forskningsområden där vi ligger i frontlinjen är medicinsk bild­vetenskap, regenerativ medicin, systemneurobiologi och forensiska medicinska vetenskaper.

Linköpings universitet är känt som ett innovativt universitet som vågar tänka djärvt och nytt. Medicinska fakulteten är en viktig del i den traditionen. Vi var först i Sverige med att införa problembaserat lärande, PBL, i undervisning på universitetsnivå och först i världen med studentledda sjukhusavdelningar som tar emot riktiga patienter. Vi fokuserar på nära samarbete över yrkes- och forskningsgränser, en kombination som gjort vår forskning och utbildning framgångsrik.

Nyheter

Från universitetet

Nyheter från fakulteten

Från fakulteten

Dags att studera?

Upptäckter i värdsklass

Organisation

Fakultetens tidigare sidor

Institutioner

Kontakt

Postadress

Medicinska fakultetens kansli Linköpings universitet 581 83 Linköping

Besöksadress

Sandbäcksgatan 7, plan 1 581 83 Linköping