22,6 miljoner kronor till humaniora och samhällsvetenskap

Fem forskare vid Linköpings universitet får bidrag av Vetenskapsrådet för forskning om problem aktuella för samhälle, människa och kulturer. Malin Thor Thureby får inte mindre än två bidrag, bland annat för ett projekt om judiska kvinnors liv i Sverige.
Malin Thor Thureby är biträdande professor vid institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, ISAK. Hon ska undersöka hur judiska kvinnors liv sett ut i Sverige under 1900- och 2000-talet ur ett historiskt och intersektionellt perspektiv.

– Den svenska judiska kvinnans historia är knappt skriven. Om jag ber kvinnor från olika städer och generationer att beskriva sina liv, vad berättar de då? Finns rasism och antisemitism i deras berättelser? Intervjuerna blir ett sätt att närma sig det här ämnet på, säger Malin Thor Thureby, som själv är överraskad över att hon fått två bidrag på sammanlagt 7,2 miljoner kronor.

För att ytterligare bygga bilden av den judiska kvinnans liv i Sverige kommer hon att studera judiska tidskrifter från 1900-tal fram till idag.

– Syftet är att se hur den judiska kvinnan skildras i offentligheten, säger Malin Thor Thureby.

Hennes andra projekt handlar om hur ett berättande kulturarv skapas. Tillsammans med Jesper Johansson på Linnéuniversitetet ska hon dyka ner i Nordiska muséets samlingar för att granska de intervjuer och levnadsberättelser med, och om, de som muséet valt att benämna som ”invandrare”.

Även Josefine Andin, universitetslektor IBL, tilldelas medel från Vetenskapsrådet. Hon får 3 672 000 kronor för projektet "Matematikbearbetning i hjärnan optimerad för visuospatiellt språk".

Mikael Heimann, professor vid IBL, får 3 600 000 kronor för projektet "Vilka neurokognitiva inlärnings- och minnessystem är associerade med tidig språkutveckling hos barn i åldern 9- till 22-månader".

Hugo Hesser, universitetslektor vid IBL, får 4 000 000 kronor för ”Inget ljud låter så högt som det ljud du inte vill höra": Effekter av suppression av (tinnitus-) ljud.

Benjamin Jarvis, universitetslektor vid IEI, får 4 050 000 kronor för projeket "Sociala relationer och boendsegregation".

Nyheter från LiU

Närliggande forskningsområden