34 miljoner till grön energi

Elektroniskt papper baserat på cellulosa kan bli ett nytt grönt alternativ till dagens elproduktion. Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) stöder projektet med 34 miljoner kronor under fem år.

Projektet som fått titeln ”0D+1D+2D=3D” bedrivs i samverkan mellan Linköpings universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Acreo och Innventia. Huvudsökande är LiU-professorn Magnus Berggren.

Bakgrunden är industrins och samhällets behov av en grön, storskalig teknik som effektivt kan konvertera, lagra och förädla elenergi. I sitt forskningsprogram vill deltagarna utveckla nya ”pappersmaskiner” för att producera ”kraftpapper” baserat på cellulosa. Denna approach öppnar ett helt nytt spår för svensk skogs- och pappersindustri.

Sammanlagt satsas 250 miljoner kronor till produktionsforskning inom additiv tillverkning, elektronik, material, robotik och data, enligt beslut 10 november. Åtta sökande får rambidrag på 23-35 miljoner kronor vardera, fördelat under fem år. Forskningsprojekten är alla kopplade till framtida produktion. Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft och bidra till ökat samarbete mellan akademi och industri.

–SSF stöttar utveckling av kommande generationers produktionsmetoder, som gör Sverige världsledande. Det är glädjande att se kvalitén och mångfalden av forskningsidéer inom området produktion, säger Lars Hultman, vd för SSF.

Åke Hjelm 2015-11-12