30 oktober 2015

Epigenetik är årets hetaste medicinska forskningsområde på LiU. En dryg fjärdedel av Vetenskapsrådets stöd till forskare vid fakulteten går till projekt inom detta nya spännande fält.
Anita Öst och Colm Nestor, båda vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, beviljas 6 miljoner respektive 5,6 miljoner kronor för fyra års forskning. Sammanlagt bidrar VR med 44,4 miljoner kronor till tolv projekt vid Linköpings universitet.

colm nestorEpigenetiken fungerar som en länk mellan arv och miljö. Yttre faktorer påverkar hur våra gener uttrycks utan att förändra genomet.

Anita Öst, som tidigare bland annat visat att flugpappor som äter mycket socker får feta söner, går nu vidare med att studera hur den epigenetiska ärftligheten av ämnesomsättningssjukdomar regleras på molekylnivå.

Colm Nestor upptäckte att genuttrycket hos celler som odlats i laboratoriemiljö mycket snabbt förändras, vilket gör att de får andra egenskaper än de celler som ska efterliknas. Hans nya projekt handlar om tillämpad epigenetik från forskningsteori till klinisk verksamhet.

Av 1 317 inkomna ansökningar har ämnesrådet för medicin och hälsa beviljat 218, till det totala beloppet 824 miljoner kronor.

– Årets ansökningar höll hög kvalitet. Jag noterar med tillfredsställelse att skillnaden i beviljandegrad mellan män och kvinnor är försumbar. Däremot är medelbidraget för manliga sökanden fortfarande klart högre än för kvinnor och det är något som vi behöver följa upp, säger huvudsekreterare Mats Ulfendahl.


Åke Hjelm 2015-10-30

Taggar