03 mars 2017

Gammal är äldst, heter det. Linköpings studenters idrottsförening, LSIF, fyller 50 år. Idag är det en ideell förening som går med vinst. Dessutom äldre än Linköpings universitet.

I Campushallens foajé råder stor ruljangs, träningsväskor blandas med kurslitteratur. LSIF har idag 15-20 anställda och cirka 150 arvoderade, varav merparten är studenter. Studerande är också den främsta målgruppen för verksamheten, ambitionen är att LiU och Linköpings kommun ska ha Sveriges friskaste studenter.
- Vi har en viktig roll. Jag tror absolut att universitetet skulle fungera bra med sin utbildning och forskning utan oss, men vi fungerar som komplement och inspiration för studierna. Sen är det ju forskningsbelagt att fysisk aktivitet främjar studieresultat, säger verksamhetschef Pia Carlsson.
Föreningens roll menar hon dock går utanför universitetet.
- Vi är och vill vara Östergötlands ledande träningsanläggning. Vi är en stor aktör i branschen i Linköping och en stark bidragsgivare till svensk studentidrott i allmänhet.

En lång historia

LSIF:s lokaler är många och rymmer allt från modern gymutrustning till bollhall och löparbanor. Trots att de är en ideell förening är andelen bidrag under fem procent av intäkterna. Det går bra för LSIF, som idag arbetar under varumärket Campushallen.
Men verksamheten har inte alltid sett ut som den gör idag. Innan Campushallen invigdes år 2000 såg saker och ting annorlunda ut, berättar Pia Carlsson.
- Det livet som var mellan 1966 och 2000 handlade om att man hyrde in sig i andras lokaler. Jag vet att det förekommit att man sprungit i kulvertarna under universitetet för att träna. Från det att hallen byggdes förändrades väldigt mycket. Det innebar ju att man hade en bemanning som blev mycket större, man driftade en hel hall. Tidigare var det mer på ideell basis.

Blickar framåt

Trots föreningens långa historia ligger blicken mot framtiden.
- Jag känner mer ansvar för att utveckla än att förvalta. Jag sätter studenternas vardag högre än gamla traditioner, stadgar och liknande. Vi funderar mycket på framtida studenters behov och försöker även möta dagens studenters önskemål.
De senaste åren har präglats av expansion och en ambition att förnya utbudet, något som Pia Carlsson tror kommer prägla föreningen även de kommande åren.
- Inom en 10-årsperiod tror jag att vi kommer ha flera anläggningar och vi kommer finnas på flera ytor. När jag säger ytor kanske jag inte menar just anläggningar, utan det kan vara utomhus, eller att man gör några tillfälliga saker. Jag tror även att vi kommer ha fler samarbeten. Man skulle kunna tänka sig fler friskvårdstjänster. Vi skulle kunna öka samarbetet med idrottsmedicinsk forskning på olika sätt, där har vi mycket kvar att göra.
Hur firar ni?
- Det var någon på LiU som fiskade upp att det var 50 år nu. Vi kanske kommer planera en kampanj eller ett event, men än så länge har vi inte gjort nån sak av det. Man kan säga att vi firar varje dag genom att ha ett fantastiskt utbud.

Läs mer om Campushallen och föreningen LSIF