74 miljoner till naturvetenskap och teknik

22 LiU-forskare har beviljats bidrag på sammanlagt cirka 74
miljoner i Vetenskapsrådets årliga utlysning inom naturvetenskap och teknik. Dessutom får Xavier Crispin medel från utlysningen för
utvecklingsforskning.
Material, optoelektronik, biosensorer, lysdioder, organisk elektronik och visualisering är några av de områden som beviljats medel i årets utlysning.
A-huset Campus VallaFoto: Peter Karlsson
Av de 22 är fyra unga forskare: Emil Björnsson, Mika Gustafsson, Henrik Pedersen, och Magnus Jonsson. Emil Björnssons forskning handlar om optimering av designen av trådlösa nätverk, Mika Gustafssons om en nätverksbaserad strategi för prediktiv och personlig medicinering, Henrik Petersens om syntes av tunna filmer av övergångsmetaller och Magnus Jonssons om ljusinducerade elektriska potentialer i nanosystem.

Fem projekt vid ITN, 12 vid IFM

Fem av de beviljade forskningsprojekten finns vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, campus Norrköping, mottagare är Anders Ynnerman, Jonas Unger, Jonas Lundberg, Magnus Jonsson och Magnus Berggren.

Två projekt har beviljats vid vardera matematiska institutionen och Institutionen för systemteknik, där de drivs av Torbjörn Larsson och Kaj Holmberg respektive Emil Björnsson och Claudio Altafini.
Campus NorrköpingFoto: Thor Balkhed
Vid institutionen för medicinsk teknik har Hans Knutsson fått sin ansökan beviljad medan tolv av forskarna finns på Institutionen för fysik, kemi och biologi: Anthony Turner, Maria Sunnerhagen, Kostas Sarakinos, Henrik Pedersen, Bo Monemar, Martijn Kemerink, Per Jensen, Erik Janzén, Per Hammarström, Mika Gustafsson, Irina Buyanova och Igor Abrikosov.

Något större antal beviljade projekt

Av årets totalt 1877 inkomna ansökningar får 358 beviljade projekt dela på sammanlagt närmare 1,2 miljarder kronor. Forskningsprojekten pågår med något undantag fram till och med 2019.

– Den hårda konkurrensen och de låga beviljandegraderna de senaste åren har inneburit att även utmärkta projekt inte kunnat finansieras. I år var de tillgängliga medlen något större och beviljandegraderna därför något högre. Tyvärr kan vi inte förvänta oss att de kommande åren erbjuder lika goda beviljandenivåer, säger Lars Kloo, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap på Vetenskapsrådet i ett pressmeddelande.

Xavier CrispinXavier Crispin, professor i organisk elektronik får också 2,7 miljoner från VR:s pengar för utvecklingsforskning. Projektet handlar om sensoretiketter för glukosmätning tillverkade i tryckt elektronik till ultralåg kostnad.

Vetenskapsrådet har sedan 2013 ansvarat för utlysningen inom utvecklingsforskning, ett ansvar man tagit över från SIDA. 185 ansökningar kom in och 64 forskare får nu dela på 156 miljoner kronor.

2015-11-03

Forskare