Många forskar inom artificiell intelligens på LiU

Samtliga forskare nedan bedriver forskning inom AI eller använder AI som verktyg i sin forskning. Det finns AI-kompetens vid universitets alla institutioner.

Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

Institutionen för datavetenskap (IDA)

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)

Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)

Institutionen för medicinsk teknik (IMT)

Institutionen för systemteknik (ISY)

Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Matematiska institutionen (MAI)