Akademisk introduktion

Akademisk introduktion är ett riktat språkstöd till studenter vid lärarprogrammens olika inriktningar. 
Språkcentrum samarbetar med kursansvariga kring olika former av språkutvecklande aktiviteter. Det handlar om föreläsningar om skrivande, presentationsteknik och studieteknik, men också individuellt språkstöd. Studenterna får både en introduktion till det akademiska språkets olika former och möjlighet att förbättra sitt eget språk tillsammans med en språkhandledare. Studenten och språkhandledaren planerar det individuella språkarbetet tillsammans, efter studentens behov.

Språkcentrum är till för alla, men har kompetens för att stötta studenter med till exempel dyslexi, eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inom Språkcentrum arbetar också språkhandledare med inriktning mot svenska som andraspråk.

Kontakt

Relaterat innehåll