Alarmering - frågeställningar och behov

Projektet är en pilotstudie för att beskriva utvecklingsbehov och framtida forskningsfrågor utifrån ett brett perspektiv på området alarmering, larmkedjor, kommunikation och koordinering. Studien bygger på uppgifter från räddningstjänst, polis, sjöräddning, Kustbevakningen och i SOS Alarm.

Alarmering, larm, larmkedjor – ett komplext organisatoriskt fält. I studien redovisas ett komplicerat fält där aktörer från alla samhällssektorer är aktiva och med teknikutveckling som ger nya förutsättningar. En fördjupad diskussion av fältet görs från perspektiven, organisering, informationsteknik och arbetsliv/arbetsmiljö. Både utvecklings- och forskningsfrågor inom dessa områden föreslås.

Läs mer i rapporten.

Kontaktperson