Problemlösare på alla nivåer

Du måste vara en problemlösare på alla nivåer, inte bara kunna lösa

Namn: Albin Gräns
Jobb: Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Albin Gräns tidigare student

 

Vad jobbar du med?

- Jag undersöker hur djur anpassar sig till sin omgivning. Hur olika faktorer, allt i från klimatförändringar till olika situationer som uppkommer på odling påverkar djurens hälsa. Just nu arbetar jag tillsammans med andra forskare i ett projekt som tittar på fiskars välfärd i fiskodlingar. Bland annat opererar vi in olika mätinstrument i fiskarna för att kunna mäta hur olika stressnivån hos fiskar påverkas av livet i odlingen. Genom studien kan vi identifiera olika stressmoment, hur fiskarna reagerar på dessa och vad de får för konsekvenser för fiskarnas hälsa och välfärd.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

- Det finns inga vanliga dagar, alla är olika. Jag sitter väl framför datorn 75 % av min tid. Jobbar jag med själva försöken några veckor antingen på labb eller ute i fält efter det tar det ungefär fyra månader innan det finns en färdig forskningsartikel eller en rapport.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Att det är utmanande - det är upp till mig och mina kollegors förmåga och fantasi vad vi ska göra och vad vi kan uppnå. Det är brett området som jag forskar inom och det ger många möjligheter. Jag har varit på Grönland och Antarktis och även studerat krokodiler i Sydafrika. Den forskning som jag bedriver idag, fiskars välstånd i fiskodling, ger också en direkt effekt på näringen eftersom vi hela tiden har kontakt med fiskodlare och politiker.

Vilka egenskaper behöver man ha för att vara en duktig forskare?

- Du måste vara en problemlösare på alla nivåer, inte bara kunna lösa teoretiska och vetenskapliga problem utan även praktiska som med datorer och annan utrustning. Vara öppen att försöka och tycka att det är roligt att lösa de problem som uppstår.

Har du alltid velat forska?

- Nej, när jag studerade på universitetet tänkte jag aldrig att jag skulle forska. Jag trodde att de var dem som klarade tentorna bäst som skulle bli forskare. Det var först när jag gjorde mitt examensarbete som jag upptäckte att forskning var något helt annat än vad jag hade trott. Det är mycket mer praktiskt. I mitt examensarbete studerade jag hur fågelungar kommunicerar med sina ruvande föräldrar inifrån ägget. Bland annat gjorde vi en pilotstudie på hönor och deras kycklingar och var då tvungna att bygga om ett kylskåp till en äggkläckningsmaskin. Under försöken vet man aldrig vad som kommer hända och det är en av anledningarna varför jag tycker det är så roligt att forska.

Varför valde du att läsa biologi på Linköpings universitet?

- Jag kommer från Småland och LiU låg geografiskt bra till. Jag sökte brett men har alltid varit intresserad av biologi och främst då av djur.

Vad tyckte du om din utbildning?

- Den var bra. De kurser som vi hade senare i utbildningen passade mig bäst. De var mer tillämpade och fokuserade på det jag ville jobba med. Jag har jobbat med utbildning i mitt yrkesliv på andra lärosäten och det jag uppskattade med biologiprogrammet på LiU var lärarnas närvaro på alla moment. Jag uppfattade som att det fanns ett intresse hos lärarna för alla delar av utbildningen och inte bara för sina egna områden.

Vad gör du om fem år?

- Jag skulle kunna hålla på med forskning tills jag blev pensionär. Men det är ett osäkert karriärsval eftersom forskningsanslag täcker bara projekt under en tre till fyra år period så man vet aldrig om man kommer få fortsatt stöd när ett projekt håller på att ta slut.