Allt fler vill läsa religion

Intresset för religionsämnet ökar. Allt fler lärarstudenter söker sig till ämnet och specialkurser om religion, samhälle och politik lockar många.
Bild på öppna händerFoto: IstockphotoAtt intresset ökar beror på flera faktorer, menar Kjell O Lejon, professor i religionsvetenskap. Terrorgruppen IS, situationen i Mellanöstern och flyktingfrågan är några förklaringar.

– De flesta är väldigt okunniga eller fördomsfulla både om andra religioner och om kristendomen. Men ett visst intresse för religion har funnits även tidigare hos exempelvis lärarstudenterna, inte minst för de österländska lärorna, som till exempel buddhism.

Sekulariserat land


Kjell O Lejon nämner i sammanhanget även den debatt kring kampanjen ”Mitt kors” som nyligen pågått i tidningar och sociala medier. Den har handlat om Svenska kyrkans agerande i frågan om förföljelse och mördande av kristna.

– Den debatten har hamnat på ledar- och kultursidor i våra största dagstidningar. Det är spännande – och märkligt –­ att debatten förts på den nivån i världens mest sekulariserade land. För 20-30 år sedan hade ingen utanför Svenska kyrkan brytt sig om en intern kyrkodebatt. Det visar också hur religionsfrågan plötsligt har blivit en fråga som allt fler engagerar sig i.

Dagsaktuellt ämne


Idag är religion det mest populära andra-ämnet på lärarutbildningen, det vill säga utöver det huvudämne lärarstudenterna läser så vill allt fler undervisa även i religion.

– Det säger en del om vår tid. För ett antal år sedan fördes debatten att religion lika väl kunde läggas in i historieämnet, eftersom det ansågs tillhöra en förgången tid. Idag finns det nästan inget annat ämne som är lika dagsaktuellt.

Utöver grundkursen i religion, som bland annat lärarstudenterna läser, finns också några fristående kurser som väcker . Religion och politik är en. Religion, våld och terrorism en annan.

– Men det är många som inte blir färdiga och tar sina poäng. Jag gissar det beror på att intresset för frågorna är stort, men många orkar inte med studierna parallellt med jobb eller andra studier.

Planer på nytt religionsvetenskapligt program


De två kurserna är en följd av det ökade religionsintresset satt i relation till samhälle och politik. En ny kurs i vår kommer att ha fokus på ockultism, New Age och satanism, en annan infallsvinkel på religionsämnet. Planer finns även på att starta ett nytt religionsvetenskapligt program. Det gamla lades ner för några år sedan, främst av ekonomiska skäl.

Planerna på ett nytt program är långt gångna och om det blir av så kommer vi att ha en stark koppling till etikämnet här på LiU.

Att religionsämnet är hett visar sig även sig på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september, påpekar Kjell O Lejon. Han är en av föreläsarna och kommer hålla fyra föredrag om religionens roll i amerikansk politik.

LiU:s Strimmaföreläsningar i höst har också religion och samhälle som tema. (Se länk nedan).

Studierna berikas


Ellen Bäck Gy-lärarstudent 2016Ellen Bäck (bilden th) läser på sitt femte år till gymnasielärare med inriktning mot historia och religion. Hon är inte troende men har ett starkt intresse för religionsämnet.

– Det är jätteintressant. Ju mer man lär sig ju fler frågor väcks till liv. Kurserna utvecklar mig som person, jag får en större social kompetens och en bättre förståelse för världen.

Hennes grupp består av en blandad skara studenter där en del har kristen bakgrund, några en muslimsk, andra är ateister eller inte har tagit ställning. Den blandade gruppen gör att samtalen och studierna berikas med olika perspektiv, tycker Ellen Bäck.

– Det är ju en sak att läsa en bok, en annan att höra någons personliga erfarenheter. Religionsfrågorna är så dagsaktuella, genom att sätta in dem i ett sammanhang är det lättare att förstå sin egen samtid.

Mycket diskussion i klassrummet


Som lärarstudent har hon varit ute och undervisat i ämnet i skolorna. I elevmötet upplever hon att många är öppna och vill föra en diskussion.

– Religion är ju ett känsligt ämne, alla har en åsikt, en del ser på det med ointresse, som något förlegat. Hur möter vi de elever som är troende, de som inte är det, hur ser eleverna på sin egen och andras identitet? Allt sådant är vi drillade till att klara av i klassrummet och jag tycker undervisningen och mötet med eleverna hittills fungerat bra. Det blir mycket diskussion i klassrummen och många stora frågor som behandlas.

Öppna föreläsningar om religionens roll i Sverige och världen

Foto på Ellen Bäck: Eva Bergstedt