Hur mycket information klarar hjärnan av?

Hur påverkas våra hjärnor av det ökade informationsflödet, och hur ska unga förhålla sig till informationssamhället för att må bra? Det är frågeställningen i den paneldebatt som LiU deltar i under Almedalsveckan.  


Unga människor i en stimmig miljö
- Jag tror att det är viktigt att försöka få en grundförståelse för hur hjärnan fungerar. 
Även om den är både dynamisk och skicklig och reglerar sig själv när den ska fokusera, så kan den inte göra vilka trolleritricks som helst, säger Jerker Rönnberg.

Jerker Rönnberg 2012Jerker Rönnberg, professor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande på Linköpings universitet, ska delta i en paneldebatt under rubriken "Klarar de ungas hjärna trycket från allt brus?" på Almedalsveckan. I en värld som blir alltmer digitaliserad är det många intryck för unga att förhålla sig till, när bland annat aviseringar från sociala medier gör sig påminda flera gånger under dagen. 

 - I ett klassrum så blir det svårt för elever att ta in det läraren säger om man samtidigt låter sig fångas av ett sms. Hjärnans analys av det som läraren står och pratar om hämmas, och det kan framförallt bli ett problem för de elever som har kognitiva problem som exempelvis ADHD, säger han.

För att hantera informationsöverflöd finns det några kognitiva funktioner som är viktigare än andra. En av dessa är arbetsminnet.  

Grafikbild på hjärnan- Arbetsminnet är som en mental jonglör vars uppgift är att hålla flera saker i minnet samtidigt som ska lagras och bearbetas, säger Jerker Rönnberg.

Det finns ingen övre gräns när det kommer till hur mycket information hjärnan klarar att ta in. Däremot klarar hjärnan inte av för många uppgifter samtidigt utan koncentrerar sig på ett sinne i taget. 

- Det är därför det är farligt att prata i mobiltelefonen samtidigt som man kör bil eftersom de visuella intrycken dämpas. Då kan man snabbt bli trafikfarlig, säger Jerker Rönnberg. 

Under paneldebatten kommer åhörarna själva att få vara med om interaktiva, kognitiva test, där de bland annat kommer att få träna på just sitt arbetsminne.

Se klipp från paneldebatten här:

http://tvalmedalen.se/10786

Paneldebatten ägde rum den 3 juli.

 

Foto: David Einar Nygren