Namn: Johanna Look
Jobbar: Byråchef och pr-konsult på Westander
Examen: 2007

 Johanna Look, tidigare studentVad jobbar du med?

- Jag jobbar som byråchef och konsult på pr-byrån Westander. Vi hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Som pr-byrå bistår vi våra uppdragsgivare att nå ut med sina budskap i traditionella och sociala medier. Det kan handla om att skriva en artikel till tidningens debattsida, sammanställa ny statistik som kan bli ett nyhetsinslag på tv eller att vara aktiv i de frågor som rör ens verksamhet på Twitter. Det kan också handla om politisk påverkan, alltså lobbying. Då bistår vi våra uppdragsgivare med att exempelvis formulera budskap och argument, ta fram rapporter eller skriva utkast till motioner.

Westander är i en fas där vi växer och rekryterar fler medarbetare. Som byråchef är jag ansvarig för affärsutveckling - man kan säga att min roll är att uppmuntra medarbetarna att utveckla alla goda idéer för att få företaget att växa ytterligare.

Vilka kunder jobbar du med?

- Under mina år på Westander har jag arbetat med många olika uppdragsgivare, som tjänstepensionsföretaget Collectum, forskningsorganisationen Hjärt-Lungfonden och stiftelsen Natur & Kultur. Vilka uppdragsgivare och vilka frågor man jobbar med är upp till en själv. Mitt eget drömuppdrag just nu är att arbeta med att främja barns läsning. Nästa steg är att fundera över vilka organisationer eller företag som skulle kunna arbeta med frågan och kontakta dem med förslag om samarbete.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

- Ingen dag är den andra lik, men dagen börjar alltid med att jag går igenom vad som har hänt i media som rör mina uppdrag. Är några av mina uppdragsgivare omnämnda, skrivs det om frågor som berör dem, eller har en konkurrent gjort ett utspel som kunden bör reagera på? Senare på dagen kan jag ha ett månadsmöte med en kund. Då utvärderar vi den senaste månadens mediegenomslag för uppdragsgivaren och planerar arbetet framöver. På eftermiddagen skriver jag ett pressmeddelande, arbetar på en rapport, bearbetar statistik eller gör research. Eller något helt annat, att vara flexibel och serviceinriktad tillhör vardagen!

Vi arbetar oftast proaktivt och med god framförhållning kring de aktiviteter som uppdragsgivaren planerar att göra. Ibland uppstår det krissituationer som måste tas hand om direkt, men inte så ofta som man kan tro. Vi jobbar också mycket med att medieträna talespersoner, för att få dem att känna sig bekväma i intervjusituationen och uttrycka sig tydligt och begripligt.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

- Att det är stor frihet och mycket eget ansvar. Som kundansvarig för ett uppdrag är jag totalt ansvarig för att samarbetet fungerar och utvecklas. Det sporrar mig. Allra roligast är de prestigelösa samarbeten där vi jobbar som ett team tillsammans med uppdragsgivaren och har väldigt kul under tiden, samtidigt som vi tillsammans bidrar till samhällsnytta och att nå uppdragsgivarens mål. Att lyfta luren och presentera en idé, och uppdragsgivaren säger ”vi kör”, det är en sådan sak som gör att man kavlar upp ärmarna lite extra.

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?

- En stor utmaning är att behålla balansen mellan jobb och fritid. Det kan vara svårt när man har ett roligt och engagerande jobb, men för att hålla i längden är det viktigt att ha ett liv utanför jobbet. På Westander pratar vi mycket om balans i livet och är en av få pr-byråer som har uttalad 40-timmarsvecka. Det funkar, jag arbetar sällan kvällar och aldrig helger.

Du läste Kulturvetarprogrammet på LiU, varför valde du att läsa den utbildningen?

- Min plan var att bli journalist och jag tänkte att det var bra att ha specifika ämneskunskaper. Efter studierna arbetade jag två år som informationssekreterare på studentkåren StuFF och tyckte att det var roligt och utmanande att arbeta för att nå ut med organisationens budskap i media. I stället för att söka en journalistutbildning kompletterade jag med en ettårig pr-utbildning på Berghs School of Communication i Stockholm.

Vad tyckte du om din utbildning, och har du någon nytta av den idag i ditt arbete?

- Jag hade en fantastisk tid vid LiU. Det jag framför allt har tagit med mig från universitetet är ett kritiskt förhållningssätt, en bred kunskapsbas och en trygghet i att jag kan hantera många olika situationer, något jag har stor nytta av i dag. I dag kan jag också se tillbaka och tänka att det var superlyxigt att få sitta och insupa kunskap från så många oerhört kunniga föreläsare!

Hur såg ditt studentliv ut?

- Jag engagerade mig tidigt i studentlivet. Redan andra terminen var jag ansvarig för mottagandet för de nya studenterna som hörde till kulturvetarsektionen SeKeL. Jag jobbade på studentcaféet Myran. Jag var också redaktör för två studenttidningar. Under två års tid jobbade jag på kåren. Det var en otroligt nyttig tid då jag fick lära mig att ta ansvar, samlade på mig arbetserfarenhet och fick ett stort kontaktnät. Många av de personer jag lärde känna under min studenttid är fortfarande mina vänner. Mitt råd till blivande studenter är: Läs något du är intresserad av och engagera dig också utanför studierna. Universitetet erbjuder en unik möjlighet, du kan engagera dig i föreningar, sektioner eller kårer.