Namn: Jonas Dahl
Jobbar: Miljö- och hälsoskyddsinspektör på Motala kommun
Examen: 2011

Jonas Dahl, alumnVad gör du på ditt jobb?

- Det är olika. Dels arbetar jag med tillsyn av till exempel lantbruk, förskolor och skolor. Dels hanterar jag klagomål. Det kan handla om buller från industri, lantbruk, vägar eller offentliga tillställningar som konserter. Men också inomhusmiljö som till exempel i hyreslägenheter.

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga enligt miljöbalken vilket innebär att tillsyn ska ske med ett visst mellanrum, andra gånger kan det handla om mer akuta tillsynsbesök och åtgärder. Där emellan blir det en del rapportskrivande. Varje verksamhetsutövare som vi besöker får till exempel en besöksrapport. Ibland med anmärkningar som de måste åtgärda, ibland utan anmärkningar. Mycket av jobbet handlar om information och förebyggande arbete.

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut?

- En typisk vecka börjar med måndagsmöte. Vi är ca 15 personer på miljö- och hälsoskyddsenheten som ses då och går igenom den närmaste tiden. För egen del rör det sig ofta om ca 3 tillsynsobjekt per vecka att åka ut till, vanligtvis brukar det bli en på tisdagen, en på torsdagen och en på fredagen. Däremellan skriver jag rapporter och utför annat tillsynsrelaterat arbete. Men man måste också kunna ta akuta ärenden och arbetet kräver därför att man kan omprioritera när det behövs.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Att det innebär en relativ stor frihet, och att man får komma ut och träffa kommunens verksamhetsutövare och invånare. Det är en stor variation av arbetsuppgifter och det är roligt och lärorikt att se olika verksamheter och träffa många olika människor.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

- Största utmaningen är att när man åker ut på olika uppdrag så kommer man ut som myndighetsperson. Det har både för- och nackdelar. Det gäller att skapa förtroende då min uppgift är att verka för att personen eller myndigheten jag besöker verkar och arbetar på ett mer miljövänligt sätt. Jobbet är därför väldigt förebyggande. Men det är en rolig utmaning!

Varför valde du Miljövetarprogrammet och Linköpings universitet?

- Jag hade en nära släkting som gått samma utbildning och som inspirerade mig och rekommenderade den. Innan jag började utbildningen var jag inte jätteinsnöad på miljöfrågor, men var intresserad så jag tyckte att det passade. Jag valde Linköpings universitet eftersom jag bodde i Linköping och det var nära, även om utbildningen var förlagd till Norrköpings campus.

Vad tyckte du om utbildningen?

- Jag trivdes väldigt bra på utbildningen. Den gav en väldigt bred kunskapsbas och öppnade upp för många olika yrkesmöjligheter efter examen då den var tvärvetenskaplig. Man kunde välja att inrikta sig antingen naturvetenskapligt, eller som jag, mer samhällsvetenskapligt. Filialen i Norrköping var också mycket vacker och kändes modern. Jag hade inte velat byta till Linköping!

Vad var det bästa med utbildningen?

- Att den var problembaserad. Det gjorde att man fick lära sig att arbeta i grupp, vilket många yrken kräver att man kan. Man fick också öva mycket på att skriva och jag känner att utbildningen har lärt mig att hantera det svenska språket i skrift på ett bra sätt. Det har jag stor nytta av nu när jag skriver mycket rapporter.

Hur såg ditt studentliv ut?

- Det var relativt lugnt. Jag bodde kvar i min gamla lägenhet i min gamla hemstad och umgicks mest med mina gamla vänner. Men jag var med i fadderiet som var väldigt bra på att ta hand om nya studenter och nyinflyttade.

Har du något tips till andra som vill läsa Miljövetarprogrammet?

- Har man intresse för miljöfrågor ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv tycker jag verkligen man ska välja den här utbildningen! Att jobba problembaserat med många grupparbeten rekommenderar jag också. Att byta grupp ofta är också väldigt lärorikt eftersom man lär sig att anpassa sig och ta hänsyn till många olika människor och får känna på gruppdynamik. Det har man stor nytta av senare ute i arbetslivet. Särskilt om man kommer direkt från gymnasiet, men det gäller givetvis även andra.

Vad är ditt bästa minne från studietiden?

- Jag har många bra minnen. När jag började utbildningen hade jag inte studerat på ca 12 år så första tiden var relativt omvälvande men på ett positivt sätt. Första året var lite mer filosofiskt med mycket tid för reflektioner och diskussioner vilket var mycket upplyftande och lärorikt.Sen är ju själva examensdagen så klart ett mycket fint minne. Det kändes väldigt bra att veta att man gått igenom hela utbildningen och klarat den, något man kanske inte trodde från början.

Något som jag också minns som väldigt positivt var lärarnas engagemang. Hade man problem med att klara en uppgift och man visade att man verkligen var intresserad av att lösa den erbjöd de resurser och stöd så att man fixade det. De var väldigt uppmuntrande på det sättet.Sen har jag fått många goda vänner för livet.