Nina Sebring, alumn
Namn:
Nina Sebring
Jobbar: IT-konsult/projektledare på Gaia
Examen: 2005 

Var arbetar du?

- Jag arbetar på IT-byrån Gaia som ligger i Norrköping. Det är en inhouse-byrå vilket innebär att vi tar in jobb till oss och gör skräddarsydda helhetslösningar till olika kunder. Det kan röra sig om business intelligence, informationsvisualisering, molnlösningar med mera. Våra kunder kommer främst från Norrköping/Östgötaregionen men även Stockholmsområdet och det kan röra sig om allt från retailbranchen till statliga myndigheter. En kund vi haft är till exempel Returpack som hanterar pant från butiker. Där har vi utvecklat hela lösningen de behöver ha. Eftersom de är ensamma på området fanns ingen standardlösning utan vi var tvungna att komma på något helt nytt.

Vad gör du på ditt jobb?

- Mina uppdrag är främst som projektledare men också som systemutvecklare. Men då jag för tillfället är föräldraledig på halvtid så arbetar jag just nu enbart som projektledare. Det innebär att det är jag som håller i alla trådarna, coachar utvecklingsteamet, ser till att mål uppfylls och har kontakten med kunderna.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

- Vi jobbar agilt, vilket betyder att våra kunder hela tiden är involverade i det vi gör eftersom vi har många och täta kontakter med varandra samt många delleveranser.

Vi tar också intryck av Scrum, vilket innebär att vi har korta planeringsmöten med utvecklingsteamet varje morgon där vi stämmer av var vi står just nu. Efter det brukar jag prata med kund och stämma av med dom, om vi har några problem och hur vi ska arbeta vidare. Sedan kanske jag läser på om projektmetodik eller utför analysarbete. På eftermiddagarna brukar vi ha workshops. Det kan hända att vi fått en förfrågan från en ny kund och då skissar vi på lösningar, tidsuppskattar projektet och tar fram offerter. Allt för att kunden ska få upp ögonen för just oss.

Alla våra möten och workshops brukar vara väldigt kreativa. Vi både kastar upp och förkastar idéer, bollar runt och drar paralleller till andra projekt.

Det agila arbetssättet passar mig bra. Vi har många träffar med kunden där vi demonstrerar det vi utvecklat hittills och kommer man då på att man behöver justera något kan man göra det utan att kostnaderna blir för höga. Både vi och våra kunder arbetar ju i en värld som förändras så det är snarare regel än undantag att vi behöver göra anpassningar under resans gång.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Att det är jäkligt givande! Att ha kontakt med användare av system vi utvecklat är jätteroligt, särskilt när man förstår varandra och får bekräftelse på att man gjort deras jobbsituation lite lättare. Det är också trevligt att ha så blandade kunder. Det gör att man som konsult hamnar i så många olika verksamheter och branscher.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

- Som konsult är man till stor del styrd av kunden och behöver därför kunna anpassa sig en del. Som projektledare behöver man också samla alla intressenter inom projektet, som kund, styrgrupp och underleverantörer, som alla kan ha lite olika agendor, och få dem att förstå varandra och prata samma språk för att lyckas få till ett gemensamt mål. Det är en process man ständigt måste hålla igång.

Då jag ofta är med kunden i första steget gäller det även för mig att förstå kundens verksamhet och krav. Även de måste förstå deras egen verksamhet och de krav de har samt vilka möjligheter vi har tillsammans. Det är lätt att kunder begränsar sig själva, kanske för att de inte har all kunskap. Men med vår tekniska kompetens och erfarenhet tillsammans med kundens verksamhetskoll, samt lite nya ögon, kan vi tillsammans få fram de verkliga kraven.

Hur såg din väg in i arbetslivet ut?

- När jag hade pluggat klart fick jag jobb i Lund som utvecklare på ett produktbolag. Det var ett litet företag med endast fyra anställda och jag kom med precis i uppstarten. Vi utvecklade ett system som skulle sammanställa kliniska studier och i det projektet fick jag stor nytta av min kunskap i att dra slutsatser av stora datamängder, något jag lärde mig under studietiden.

Jag jobbade där i ett par år innan jag började på ett stort IT-konsultföretag i Malmö. Där fick jag prova på att jobba inhouse när en av våra projektledare gick på föräldraledighet och jag fick chansen att ta över hans uppgifter. Jag upptäckte att jag tyckte det var jättekul att dels jobba inhouse med allt vad det innebär att ha hela lösningen på ett och samma ställe men också alla kundkontakter man får som projektledare.

Sedan sökte jag mig tillbaka till mina hemtrakter. Jag är från Åtvidaberg från början och i februari 2009 började jag på Gaia i Norrköping, där jag varit sedan dess med undantag för två korta föräldraledighetsperioder.

Varför valde du att läsa Medieteknik på Linköpings universitet?

- Jag tyckte jättemycket om matte och att vara kreativ. Men gillade inte att bestämma mig. Jag ville också ha ett varierat arbetsliv efter studierna och tyckte då att medieteknikutbildningen stämde bäst in på detta. Jag förstod att jag skulle behöva plugga massor men eftersom jag valde medieteknik skulle jag få göra det på ett kul sätt!

Utbildningen var också förlagd till Norrköping som jag inte visste så mycket om mer än att det var en bra studentstad och att campus då var nytt. Jag var sugen på nytänk, hade inte kunnat se mig själv i något mer traditionellt lärosäte. Därför blev det Linköpings universitet!

Vad tyckte du om utbildningen?

- Jag tyckte jättemycket om utbildningen. Den var väldigt bred, under de första åren fick man prova på många olika saker. Utbildningen var också relativt ny, jag tror jag gick tredje året. Det var precis så att barnsjukdomarna var borta, men att allt fortfarande var nytt. Det gjorde också att ledningen var nyfikna på vad vi tyckte och att man kunde vara med och påverka.

Annat som var bra var att kurserna ofta involverade ett projektarbete, ibland tillsammans med ett företag eller en annan utbildning.

Har du haft nytta av det du lärde dig under utbildningen i ditt nuvarande arbete?

- Ja! Mest tankesättet, att hitta sätt att lösa problem på och att kunna ta till sig information. Att snabbt hitta vad som är viktigast, att kunna planera och se fallgropar. Men också mycket av de mänskliga bitarna som till exempel gruppdynamik. Jag läste också en hel del programmerings- och visualiseringskurser som jag har fått stor nytta av.

Hur såg ditt studentliv ut och hur bodde du?

- Jag flyttade runt mycket. Dels bodde jag på två olika studentboenden, Gripen och Bollen, dels bodde jag tillsammans med en kompis som inte var student. I slutet bodde jag tillsammans med min pojkvän. Så jag provade på både korridor och lägenhet!

Studietiden var rolig. Jag tyckte om att campus låg inne i stan, jag gick på studiecirklar och blandade mig med lokalbefolkningen. Det var en bra mix att både hänga på campus och med helt vanliga Norrköpingsbor.

Har du något tips till andra som vill läsa medieteknikprogrammet?

- Utnyttja och hitta tillfällen där du kan få inblick i olika företag! Om du orkar, kontakta olika företag och hör om du kan få göra projektarbeten i anslutning till dem.

Ett annat tips är att besöka och att vara med och arrangera arbetsmarknadsdagar. Man kan till exempel vara sponsoransvarig, då får man många kontakter. Själv var jag engagerad i fullmäktige och i en jämställdhetsgrupp.

Jag vill också lugna oroliga studenter! Medieteknik är brett. Man kan välja att jobba med mycket efter utbildningen och man kan också ändra sig under utbildningens gång. Om man funderar på någon civil ingenjörsutbildning så kan det vara skönt att veta att det finns något gemensamt med alla. Det behöver inte bli helt rätt från början då det inte finns någon rak fastlagd bana! Och bredden på utbildningen gör att det oftast slutar bra ändå!

Vad tror du att du gör om fem år?

- Jag trivs väldigt bra med den rollen jag har nu, jag ser inte att jag går ifrån det här med projektledning. Men om jag spånar så kan jag tänka mig att utveckla mig mer inom agil coachning, det vill säga att hjälpa andra att lösa problem och att följa det agila arbetssättet.