Amerikansk utmärkelse till LiU-professor

Tiny Jaarsma, professor i omvårdnad vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, har fått utmärkelsen Distinguished Scientist Award från den amerikanska organisationen American Heart Association, AHA.

 Stephen L. Archer, Leon Axel, Gregory L. Burke och Tiny Jaarsma tar emot AHA-utmärkelseFoto: American Heart Association

Hon får utmärkelsen för sitt arbete med att lyfta fram evidensbaserad omvårdnad av patienter med hjärtsvikt. Tiny Jaarsma var en av fem forskare som uppmärksammades för sina insatser inom forskning om hjärt-kärlsjukdomar vid AHA:s Heart Congress som hölls i New Orleans, Louisiana 12–16 november.Tiny Jaarsma, professor i omvårdnad vid LiU, tar emot AHA-utmärkelseFoto: American Heart Association

Tiny Jaarsma har två pågående internationella kliniska studier. Den ena undersöker möjligheten att stimulera fysisk aktivitet hos personer med hjärtsvikt med hjälp av dataspel där spelaren rör på kroppen, så kallad exergaming. Den andra studien är inriktad på kommunikation i samband med palliativ vård av denna patientgrupp. 

Relaterat

Senaste nyheterna