Andra vardagar

Vad händer i ett hem när vi är deprimerade? - När vi blir äldre? - När vi inte riktigt passar in, eller får vara med?

På Linköpings universitet pågår forskning om just detta. Hemutställningarna är ett resultat av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare, producenter, studenter och kreatörer vid LiU. Här kopplar vi till exempel genusforskning med tapetdesign och forskning kring migration med möbler från Carl Malmsten. I utställningen gestaltar vi de olika skav som kan finnas i vardagen, och väcker frågor om hur vi förstår våra medmänniskor.

Syftet är inte att endast utbilda utan att ge besökarna chans att väga in med sina egna erfarenheter och tankar och fundera kring vad de här frågorna har för plats i deras liv. 

Utställningen är multimedial och innehåller rumsliga gestaltningar, texter, konstobjekt, ljud- och videoproduktioner.