Andreas Furuholm

Möbelsnickeri 180 hp, examensarbete.

Laserskuren intarsia där jag testar olika tekniker. Detta examensarbete är en vidareforskning på Victor Thelins examensarbete om laserskuren intarsia. jag tänkte ta hjälp av hans undersökningar för att kunna optimera så att tekniken kan användas smidigt av andra.

Det jag skall undersöka är en jämförelse mellan att skära ut alla bitar på en gång och att sedan lägga ett stort pussel eller att använda mig av en egen tolkning av karbontekniken för lasermaskinen. Karbontekniken används mycket till stora och komplicerade intarsior där man markerar ut bit för bit med hjälp av karbonpapper.

En annan del av examensarbetet utgörs av att tillverka och optimera ett vakuumbord som kan sättas in i lasermaskinen för att kunna fästa och spänna fast fanér, även det som är ojämnt och buckligt. 

Laserskuren intarsia

ANDREAS FURUHOLM - 2016  Möbelsnickeri 180 hp Examensarbete
ANDREAS FURUHOLM - 2016  Möbelsnickeri 180 hp Examensarbete
ANDREAS FURUHOLM - 2016  Möbelsnickeri 180 hp Examensarbete
ANDREAS FURUHOLM - 2016  Möbelsnickeri 180 hp Examensarbete