Anmälan till din utbildning

Här hittar du information om hur du gör för att anmäla dig till ett program eller en kurs. 

Foto Charlotte PerhammarSå ansöker du till universitetet

Till de flesta kurser och program söker och anmäler du dig via antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Du kan även läsa kontrollbesked och svara på antagningsbesked.

Om du inte kan använda webben för att anmäla dig kan du skriva ett brev och skicka till Antagningsservice. Mer information om det finns på antagning.se.

Aktuella anmälningstider

Du måste anmäla dig till högskoleutbildning inom vissa givna anmälningstider. Kontrollera därför noga vilka anmälningstider som gäller för den utbildning du tänker söka. Aktuella anmälningstider finns på antagning.se

Sen anmälan

Hann du inte söka i tid? Då kan du göra en sen anmälan till de utbildningar som, efter sista anmälningsdag, fortsätter hålla öppet för sena anmälningar. Dessa program och kurser är märkta med ’Öppen för sena anmälan’ och har en "välj-knapp" på www.antagning.se samt en direktlänk från utbildningen på LiU:s webb till antagning.se. 

Utbildningar öppna för sen anmälan

Av de utbildningar som stänger direkt efter sista anmälningsdag, så kommer vissa att återöppnas efter att första antagningsbeskedet publicerats på antagning.se, det vill säga tidigast den 15 juli respektive 15 december. Det är endast de utbildningar som har behov av sena anmälningar som kommer att återöppnas efter urval 1.

Sökande som är behöriga rangordnas efter det datum som den sena anmälan kommer in. Om det finns eller uppstår lediga platser på utbildningen antas behöriga sökande som gjort en sen anmälan. Ofta finns det inte lediga platser förrän efter uppropet. Du måste alltså vara beredd på att du får ett sent besked.

Läs om sen anmälan på antagning.se

Studieavgifter

Sökande som inte är medborgare i Sverige eller annat EU/EES-land eller Schweiz ska betala anmälnings- och studieavgifter för studier på grund- och avancerad nivå.

Läs mer om studieavgifter på antagning.se

Sekretessmarkering 

En anmälan till högskolestudier är en allmän handling. Det innebär att alla uppgifter i din anmälan lämnas ut om någon frågar efter dem. Det här går dock att undvika om du har sekretessmarkering eller beslut om kvarskrivning i folkbokföringen, för då kan även din anmälan på antagning.se sekretessmarkeras. Mer information om hur du får din ansökan sekretessmarkerad finns på antagning.se

Observera att du inte automatiskt får med dig skydd från antagning.se till LiU utan att varje myndighet/högskola måste fatta eget beslut om skydd av personuppgifter. Om du har behov av skyddade personuppgifter på LiU måste du därför kontakta Ladokgruppen, ladok@liu.se eller 013-28 14 00. Ange att du vill ha kontakt med en sekretesshandläggare.