Anmälan till din utbildning

Här hittar du information om hur du gör för att anmäla dig till ett program eller en kurs. På Antagning.se finns ytterligare information.

Bild på antagna studenterSå ansöker du till universitetet

Till de flesta kurser och program söker och anmäler du dig via webbplatsen antagning.se. Där hittar du aktuell information om utbildningsutbudet och information om hur du anmäler dig. På webben kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Du kan även läsa kontrollbesked och svara på antagningsbesked.

Om du inte kan använda webben för att anmäla dig kan du skriva ett brev och skicka till Antagningsservice. Mer information om det finns på www.antagning.se.

Sekretessmarkering

En anmälan till högskolestudier är en allmän handling. Det innebär att alla uppgifter i din anmälan lämnas ut om någon frågar efter dem. Det här går dock att undvika om du har sekretessmarkering eller beslut om kvarskrivning i folkbokföringen, för då kan även din anmälan på antagning.se sekretessmarkeras. Mer information om hur du får din ansökan sekretessmarkerad finns på antagning.se

Observera att du inte automatiskt får med dig skydd från antagning.se till LiU utan att varje myndighet/högskola måste fatta eget beslut om skydd av personuppgifter. Om du har behov av skyddade personuppgifter på LiU måste du därför kontakta Ladokgruppen, ladok@liu.se eller 013-28 14 00. Ange att du vill ha kontakt med en sekretesshandläggare.

Jämför utbildningar

Studera.nu har du möjlighet att jämföra utbildningar, universitet och högskolor och även få en bild av arbetsmarknaden i funktionen "Sök och jämför utbildning". Du hittar även kvalitetsgranskningar och antagningspoäng.

Till studera.nu

Aktuella anmälningstider

Du måste anmäla dig till högskoleutbildning inom vissa givna anmälningstider. Kontrollera därför noga vilka anmälningstider som gäller för den utbildning du tänker söka.

Aktuella anmälningstider finns på antagning.se

Sen anmälan

Hann du inte söka i tid? Då kan du göra en sen anmälan, men inte förrän efter urval 1 och bara på de program och kurser som då är öppna för sena anmälningar.
När sista anmälningsdag har passerat stängs nämligen alla program och kurser för anmälan. Först efter urval 1, det vill säga tidigast den 15 juli respektive 15 december, öppnas åter de utbildningar där det finns ett behov för sena anmälningar. Dessa program och kurser får då en "välj-knapp" på www.antagning.se och en direktlänk från utbildningen på LiU:s webb till antagning.se.

Sökande som är behöriga rangordnas efter det datum som den sena anmälan kommer in. Om det finns eller uppstår lediga platser på utbildningen antas behöriga sökande som gjort en sen anmälan.

Ofta finns det inte lediga platser förrän efter uppropet. Du måste alltså vara beredd på att du får ett sent besked.

Läs om sen anmälan på antagning.se

Läs mer