Annaklara Gleisner 2016

Möbeldesign 180 hp, examensarbete

Mitt examensarbete handlar om ergonomi i designprocessen. Projektet är genomfört i samarbete med IKEA of Sweden och innehåller en studie om ergonomisk medvetenhet samt en designprocess med ett övergripande ergonomiskt perspektiv. Bordet och pallen HÖGHULT presenteras i utställningen där jag även visar textilen LILLEGÅRD.

Bord och pall HÖGHULT

Bord och pall HÖGHULT
Bord och pall HÖGHULT
Bord och pall HÖGHULT
Bord och pall HÖGHULT