Antagen: Inför studierna

Här hittar du matnyttig information inför dina studier vid Linköpings universitet.

Kvantitativa studier / Quantitative studies

Faddrar

Dina faddrar som också är studenter från högre årskurs kommer du också att träffa första dagen. Faddrarna är en hjälp i inslussningen i den nya studiemiljön. Faddrarna hjälper dig bland annat att hitta på universitet och till andra aktiviteter som ingår i studenternas vardag. Vill du veta mer om faddrar, fadderier och studentkårens roll under mottagningen se LinTeks hemsida.

Klassföreståndare

Vid uppropet får du veta vilken klass du tillhör. Varje klass får en klassföreståndare som är en student från högre årskurs. Klassföreståndaren ger dig viktig information och stöd under den första tiden på utbildningen. Malmstens har enbart faddrar.

Kurslitteratur

Information om kurslitteratur för de kurser du ska läsa hittar du Studieinfo. Du söker fram ditt program och hittar sedan vilken kurslitteratur som gäller i respektive kursplan.

Schema

För att få fram schemat för ditt program följ instruktionerna nedan. Schemat för den första läsperioden förväntas att publiceras den 15 juli. En mer utförlig förklaring av förkortningar, salar mm kommer du att få av din klassföreståndare på uppropsdagen.

Så här gör du:

1. Gå in på TimeEdit och välj SCHEMA.

2. Välj Studentgrupp i rullgardinsmenyn längst uppe till vänster i fönstret.

3. Skriv namnet på ditt program i sökrutan. Klicka på SÖK.

4. Klicka på det första alternativet som kommer upp. Det valda resultatet visas då till höger i fönstret. Vilken klass du kommer att tillhöra får du veta på uppropsdagen.

5. Klicka på VISA SCHEMA.

6. Programmets schema visas!

Mer information om hur du prenumererar på schemat via din mobil hittar du här.

Studera med funktionshinder eller läs- och skrivsvårigheter

Har du ett funktionshinder eller läs- och skrivsvårigheter och behöver särskilt stöd under studietiden? Vid LiU finns koordinatorer för studenter med funktionshinder som kan kontakta för att få veta vilket stöd som går att få.

Du som ska läsa i Linköping kontaktar Åsa Löwgren, tel 013-28 28 39.

I Norrköping och på Lidingö (Malmstens) är kontaktpersonen Anneli Högström, tel 013-28 19 20.

Studieinfo

På våra studieinformationssidor liu.se/studieinfo hittar du mycket information om din utbildning. I programplanen kan du se vilka kurser som ingår på ditt program under året. Du hittar också utbildningsplanen och det gemensamma regelverket.

Studievägledning

Vi studievägledare är måna om dig som student och vill göra din introduktion så bra som möjligt för att din studietid ska bli ett minne för livet. Vi finns här för att:

  • Genomföra olika aktiviteter under året i samarbete med studenter och lärare
  • Stötta och vägleda dig som student under din studietid
  • Ge information om val och inriktningar

Du hittar mer information på Studievägledningens hemsida. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss!

Tillgodoräkna kurser

Har du läst tidigare och vill veta om det är möjligt att tillgodoräkna dig kurser som du har läst? Det är svårt att ge ett generellt svar på den frågan eftersom det beror på vad det är du har läst innan och hur det stämmer in i det program som du ska börja på. Du kan själv gå in i Studieinfo för att se vilka kurser som ingår på programmet och jämföra innehållet i kurserna med det som du tidigare läst.

För en fullständig utredning behöver du kontakta studievägledaren för ditt program. Tänk på att studievägledarna är tillbaka efter semestern först i augusti och att du därför inte kommer att kunna få ett svar direkt.

Terminstider

Läs om undervisnings- och tentaperioderna här (gäller ej Malmstens). Terminstiderna finns även på LiU:s studentsidor.

Undervisning

Undervisningen vid Tekniska högskolan sker framför allt i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Föreläsningarna sker i stora salar tillsammans med flera klasser och ibland även med studenter från andra program. Vid lektioner sker undervisningen klassvis och här ges tillfälle att diskutera kursinnehållet i mindre grupper. Laborationerna är obligatoriska moment där du tillämpar den praktiska kunskapen du fått från lektioner och föreläsningar. Det förekommer också projektarbeten i ett flertal kurser. På de flesta utbildningar är en stor del av studierna schemabundna från 8:00 - 17:00 och du måste också vara beredd att lägga ned egen tid på studierna. Undervisning och laborationer på kvällstid kan förekomma.

Undervisningen på Campus Lidingö sker som föreläsningar, lektioner, seminarier, studiebesök och praktik/projekt samt i form av tillämpningsövningar i form av laborationer och praktiskt arbete. På de flesta utbildningar är en stor del av studierna schemabundna från 9:00 - 16:00 och du måste också vara beredd att lägga ned egen tid på studierna. Undervisning på kvällstid kan förekomma.

Information från studentkåren Visa/dölj innehåll