Antagen-program-TEST

Foto: Hanna Sderquist

Välkommen till Folkhögskollärare

Du är antagen till Folkhögskollärarprogrammet. Du måste tacka ja till din plats via www.antagning.se senast 19 december.

Uppropet äger rum tisdagen den 24 januari 10.30 i sal KY25, hus Key på Campus Valla, Linköpings universitet. Karta över området finner du på  http://liu.se/om-liu/till-liu/kartor?l=sv.

Observera att din närvaro är obligatorisk på uppropsdagen. Den som inte närvarar förlorar sin plats. Vid sjukdom eller förhinder måste du meddela (innan uppropsdagen!) administratören via e-post linda.uhrbom@liu.se Ange då namn, personnummer samt vilken utbildning det gäller.

Efter uppropet, som är obligatoriskt, kommer vi att introducera programmet som helhet, och startar den första kursen. Vid introduktionen får du en studiehandledning.

Du som har en bärbar dator: ta gärna med den! Det underlättar för oss när vi ska introducera Lisam som är en plattform för nätbaserad kommunikation. 

På utbildningens webbplats http://liu.se/utbildning/program/folkhogskollarare/student?l=sv kan du hitta diverse information, bland annat information om vilka dagar som ni behöver boka upp i almanackan redan nu. Den tredje veckan, närmare bestämt den 7-8 februari kommer ni att göra studiebesök på folkhögskolor. Vilka orter ni kommer att besöka bestämmer vi i samband med kursstart. 

I menyn till vänster kan du se vilken kurslitteratur som vi använder. Till kursstart ska alla läsa Staffan Larsson (2005). Förnyelse som tradition, s 169-194. Detta är ett kapitel som finns i boken Folkbildning – samtidig eller tidlös som publicerats av Mimer, Linköpings universitet. Boken i sin helhet går att hämta här:  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-30146 och sedan får du leta rätt på Larssons kapitel.

Väl mött i Linköping!

Anders Hallqvist och Eva-Marie Harlin, programansvariga

Linda Uhrbom
Administratör
013- 28 18 39
linda.uhrbom@liu.se

 

 

 

Kurskod Kursnamn
TSEI01 Analog elektronik
TSTE93 Analog konstruktion
TSEI12 Analog konstruktion fortsättningskurs
TSEK37 Analoga CMOS integrerade kretsar
TSTE14 Analoga filter
TSTE08 Analoga o tidsdiskreta integrerade kretsar
TSTE87 Aplikationsspecifika integrerade kretsar
TSBK02 Bild- och ljudkodning
TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO
TSBB09 Bildsensorer
TSTE16 Blandade analoga o dig signalbeh system CDIO
TSBK08 Datakompression
TSIT02 Datasäkerhet
TSIT01 Datasäkerhetsmetoder
TSBK07 Datorgrafik
TSEA83 Datorkonstruktion
TSBB15 Datorseende
TSIU02 Datorteknik
TSEA82 Datorteknik
TSEA44 Datorteknik - ett datorsystem på ett chip
TSEA57 Datorteknik I
TSEA48 Datorteknik IT
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem
TSEA28 Datorteknik Y
TSKS15 Detektion och estimering av signaler
TSFS06 Diagnos och övervakning
TSTE18 Digital aritmetik
TSBB08 Digital bildbehandling, grundkurs
TSKS01 Digital kommunikation
TSRT78 Digital signalbehandling
TSTE06 Digitala filter
TSEI07 Digitala filter Ei, Di
TSTE86 Digitala integrerade kretsar
TSEI03 Digitala kretsar
TSIU05 Digitalteknik
TSEA22 Digitalteknik D
TMEL53 Digitalteknik M
TSEA51 Digitalteknik Y,I
TSRT21 Dynamiska system och reglering
TSTE25 Effektelektronik
TSFS04 Elektriska drivsystem
TSTE92 Elektriska kretsar TB
TSTE24 Elektronik D
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt
TSTE05 Elektronik och mätteknik
TMMI04 Elektroteknik
TMEI01 Elkraftteknik
TMEL08 Eltekniska system
TSFS11 Energitekniska system
TSEI10 Filter
TSKS14 Flerantennkommunikation
TSFS02 Fordonsdynamik med reglering
TSFS03 Fordonsframdrivningssystem
ETE311 Grundläggande datasäkerhet
TSBK36 Grundläggande datorgrafik
TSBB16 Grundläggande systemmodeller
TSBK06 Image and Audio Coding
TSRT07 Industriell reglerteknik
TSIU04 Industriella styrsystem
TSIU06 Industriella styrsystem
TGTU63 Industrikunskap
TSIN01 Informationsnät
TSEK03 Integrerade radiofrekvenskretsar
TSIN02 Internetteknik
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab
TSKS08 Introduktionskurs i Matlab
TSKS05 Kommunikationssystem, CDIO
TSBK35 Kompression av ljud och bild
TSTE12 Konstruktion av digitala system
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP processorer
TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer
TSEI11 Kretsteori och transformmetoder
TSIT03 Kryptoteknik
TSEI50 Linjära system
TSKS06 Linjära system för kommunikation
TSTE85 Lågeffektselektronik
TSIT04 Matematisk kommunikation
TSBB31 Medicinska bilder
TSIU51 Mikrodatorprojekt
TSRT62 Modellbygge och simulering
TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning
TSBB06 Multidimensionell signalanalys
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar
TSRT08 Optimal Styrning
TSEK02 Radioelektronik
TSRT03 Reglerteknik
TSRT91 Reglerteknik
TSIU61 Reglerteknik
TSRT06 Reglerteknik fortsättningskurs M
TSRT19 Reglerteknik I
TSRT12 Reglerteknik Y
TSRT10 Reglerteknisk projektkurs , CDIO
TSRT09 Reglerteori
TSRT14 Sensorfusion
TSBB14 Signal- och bildbehandling
TSDT18 Signaler och system
TSDT84 Signaler och system samt transformer
TSKS21 Signaler, information och bilder
TSKS10 Signaler, information och kommunikation
TSDT14 Signalteori
TSBK09 Syntetisk biologi, projektkurs
TSIU03 Systemkonstruktion
TSTE17 Systemkonstruktion CDIO
TSBK03 Teknik för avancerade datorspel
TSKS02 Telekommunikation
TSKS13 Trådlös kommunikation
TSEK11 Utvärdering av IC-krets
TSEK06 VLSI konstruktion

Checklista

Här är vad du måste göra för att kunna bli korrekt inskriven som student vid Linköpings universitet:

1. Tacka ja till antagningsbeskedet

På antagning.se

2. Tidigast 10 januari: Skaffa temporärt LiU-ID (IT-konto)*

Gå in på account.liu.se/antagen. Logga in med dina inloggningsuppgifter från antagning.se. Följ anvisningarna.

3. Gå på uppropet

Obligatoriskt. Läs mer under uppropsinformation i vänstermenyn.

4. Registrera dig

Logga in i Studentportalen med ditt temporära LiU-ID (som du skaffade i steg 2) och registrera dig på din utbildning under "Registrering". Kontrollera att din postadress är rätt i Studentportalen, under menyvalet "Service". Registrering är möjlig först dagen efter uppropet.

5. Skaffa fullvärdigt LiU-ID (IT-konto) och hämta ut ditt LiU-kort

Registrera dig och hämta därefter en aktiveringsnyckel på Centrala studerandeexpeditionen (eller LiU-Service ingång 76 för studenter vid Medicinska fakulteten). Denna ger dig behörighet till ditt fullvärdiga LiU-ID, och du kan hämta ut ditt LiU-kort.

OBS – du kan tidigast hämta ut LiU-ID och LiU-kort:

a. om du har registrerat dig en vardag före kl 19 – nästföljande vardag
b. om du har registrerat dig en vardag efter kl 19 eller under helgen – efter två vardagar

Du är antagen till Folkhögskollärarprogrammet. Du måste tacka ja till din plats via www.antagning.se senast 19 december.

Uppropet äger rum tisdagen den 24 januari 10.30 i sal KY25, hus Key på Campus Valla, Linköpings universitet. Karta över området finner du på http://liu.se/om-liu/till-liu/kartor?l=sv.

Observera att din närvaro är obligatorisk på uppropsdagen. Den som inte närvarar förlorar sin plats. Vid sjukdom eller förhinder måste du meddela (innan uppropsdagen!) administratören via e-post linda.uhrbom@liu.se Ange då namn, personnummer samt vilken utbildning det gäller.

Efter uppropet, som är obligatoriskt, kommer vi att introducera programmet som helhet, och startar den första kursen. Vid introduktionen får du en studiehandledning.

Du som har en bärbar dator: ta gärna med den! Det underlättar för oss när vi ska introducera Lisam som är en plattform för nätbaserad kommunikation.

På utbildningens webbplats http://liu.se/utbildning/program/folkhogskollarare/student?l=sv kan du hitta diverse information, bland annat information om vilka dagar som ni behöver boka upp i almanackan redan nu. Den tredje veckan, närmare bestämt den 7-8 februari kommer ni att göra studiebesök på folkhögskolor. Vilka orter ni kommer att besöka bestämmer vi i samband med kursstart.

I menyn till vänster kan du se vilken kurslitteratur som vi använder. Till kursstart ska alla läsa Staffan Larsson (2005). Förnyelse som tradition, s 169-194. Detta är ett kapitel som finns i boken Folkbildning – samtidig eller tidlös som publicerats av Mimer, Linköpings universitet. Boken i sin helhet går att hämta här: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-30146 och sedan får du leta rätt på Larssons kapitel.

Väl mött i Linköping!

Anders Hallqvist och Eva-Marie Harlin, programansvariga

Linda Uhrbom
Administratör
013- 28 18 39
linda.uhrbom@liu.se

Dags att flyttaVisa/dölj innehåll