Information för reservplacerade vid Tekniska fakulteten

Här finns information för dig som är reservplacerad på någon av utbildningarna vid Tekniska fakulteten.
Student med öppna böcker Tekniska fakulteten information för reservplacerade

Att vara reservantagen

Om ditt meritvärde inte räcker till jämfört med andra sökande, så kan du bli antagen som reserv. Det innebär att det fortfarande finns en chans att komma in.

Det är tyvärr svårt att på förhand uppskatta hur stor chansen är. Vi har dessvärre inte någon möjlighet att i förväg svara på hur just du ligger till.

Hur många reserver som erbjuds plats beror på hur många ordinarie antagna som påbörjar utbildningen, men också på vilken reservplats du har. Och om de som ligger före dig tackar ja eller nej.

Reservantagningen följer fasta urvalsprinciper i enlighet med fördelning av platser mellan olika urvalsgrupper. Ordningen går inte att påverka.

Hur vet jag om jag får en plats?

Reservantagningen startar dagen efter ordinarie upprop. Vi kontaktar de reservplacerade i turordning och erbjuder en plats. Därför är det bra om du är nåbar på telefon när utbildningen startar. Ju snabbare du svarar desto snabbare kan du starta utbildningen. 

Om vi inte når dig på telefon kommer vi försöka via e-post eller brev. Du kan underlätta antagningsprocessen genom att se till att dina kontaktuppgifter på antagning.se stämmer.

Om du inte hört något inom två veckor innebär det att du inte fått någon plats.

Vanliga frågor

Kan jag öka mina chanser genom att vara med på uppropet?

Nej, du ska inte vara med på uppropet. Inom Tekniska fakulteten förekommer inga reservupprop.

Kallas en reserv automatiskt om någon uteblir från uppropet?

Nej. Alla kurser har ett överintag för att kompensera tidiga avhopp och ordinarie antagna som uteblir. Efter uppropet gör vi en bedömning av det totala antalet studenter och om några reserver kommer att ringas in.

Kontakt