Antagen till specialistsjuksköterskeprogrammen och barnmorskeprogrammet

Välkommen till Specialistsjuksköterskeprogrammen och Barnmorskeprogrammet

Välkommen till Barnmorskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammen!

Schemaläggningen inför höstterminen är ännu preliminär men uppropen på respektive utbildningsprogram planeras till vecka 35. Lokal och datum meddelas i respektive välkomstbrev/programsida när uppropet närmar sig. Tills vidare ligger föregående års välkomstbrev publicerade på hemsidan (med specifika datumhänvisningar borttagna).

Uppropet är obligatoriskt. Om du inte har möjlighet att närvara måste du i förväg meddela utbildningsadministratör Helen Hagström, telefon 013 - 28 69 23

Sidorna inom respektive utbildningsprogram nedan kommer fortlöpande att uppdateras under vårterminen med information om programmet, litteraturlistor, preliminärt schema etc.

Barnmorskeprogrammet

Välkomstbrev 
Programmets hemsida

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning

Anestesisjukvård

Välkomstbrev
Programmets hemsida

Intensivvård

Välkomstbrev
Programmets hemsida

Psykiatrisk vård

Välkomstbrev
Programmets hemsida

 

Kontaktpersoner

Antagen