Årets avhandling 2017

Mathilda Hallberg tilldelades årets avhandling 2017 av filosofiska fakultetens för sin doktorsavhandling. Priset utgörs av 25 000 kronor att använda till resor eller studiebesök i arbetet.

Mathilda Hallberg på Tema Barn

Mathilda Hallbergs doktorsavhandling Barn till beskådan: familj, välfärdsstat och nation i fototävlingar och fotoböcker 1930-1944 tilldelas priset för avhandling inom Filosofiska fakulteten 2017. Motiveringen från filosofiska fakulteten lyder:

"Hallberg granskar fototävlingar, till exempel Aftonbladets så kallade A-barnstävlingar, för att visa hur bilder av barn användes för att sprida idéer om familjens ansvar för barnen och därmed landets framtid. Hallberg synliggör politiska spänningar och konflikter som tidigare forskning inte har noterat. Avhandlingsarbetet har krävt en imponerande historisk bildning i kombination med metodisk skärpa och analytisk förmåga. Hallberg framställer dessutom sina resultat skickligt och prosan är väl utmejslad. Hallbergs resonemang om hur hennes resultat ska tolkas i det stora historiska sammanhanget kring välfärdsstatens framväxt i Sverige är mycket intressant och har stor potential att influera och inspirera framtida forskning."

I avhandlingen granskar Mathilda Hallberg hur fototävlingar och fotoböcker var en del i förhandlingen om välfärdens organisering rörande barn och familj. I studien undersöks hur familj, välfärdsstat och nation konstruerades genom representationer av barn, vilka budskap som därigenom etablerades och vilka politiska visioner som kommunicerades.

– Det känns jätteroligt att forskningen blir uppmärksammad. Det här är viktiga frågor som belyser ett ständigt aktuellt ämne där barn används för att bära olika politiska budskap, berättar Mathilda Hallberg. 

Priset utgörs av 25.000 kr att användas för resa eller studiebesök i anslutning till arbetet.

– Det är välbehövliga pengar som möjliggör att jag kan åka på konferens eller till något speciellt arkiv, avslutar Mathilda Hallberg.

Avhandlingen

Kontakt

Om Tema Barn