LiU:s årsredovisning klar

År 2016 hade Linköpings universitet cirka 27000 studenter och 4000 medarbetare, samt en omsättning på drygt 3,7 miljarder kronor. Årsredovisningen är inlämnad till regeringen och det är inga stora skillnader jämfört med föregående år.

Omräknat till helårsstudenter är antalet studenter cirka 17 400 eftersom alla inte läser på heltid. Antalet anställda är 3 588 omräknat till årsarbetare.

Utbildningen vid LiU kännetecknas liksom tidigare av program med tydligt professionsfokus. Studenterna har lätt att få jobb – andelen etablerade på arbetsmarknaden 1–1,5 år efter examen fortsätter att ligga i topp bland svenska universitet och högskolor.

Forskningen har fortsatt att utvecklas positivt under 2016. De externa forskningsmedlen har ökat, liksom antalet publikationer.

Under året har innovationsmyndigheten Vinnova utvärderat hur svenska universitet och högskolor arbetar med samverkan. LiU var ett av de fyra lärosäten som fick högsta betyg på området.

Den ekonomiska tillväxten har fortsatt och universitetet redovisar en omsättning på drygt 3,7 miljarder kronor.

Linköpings universitets årsredovisning 2016

Fler uppgifter om Linköpings universitet
Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU
Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU