Aspirantprogram ger socionomstudenter ökad kompetens

Ett utökat samarbete mellan socionomprogrammet och Norrköpings kommun har lett till ökad kompetens hos studenterna och förenklad rekrytering i kommunen.

Landets socialarbetare är hårt pressade av tuffa arbetsvillkor, många hoppar av sina jobb. På arbetsmarknadskontoret i Norrköping, där socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd är placerat, har därför en satsning på aspiranttjänster gjorts sedan början på 2014. Blivande socionomer får på så vis en mjukare ingång in i yrket. Via mentorer slussas de successivt in i arbetsuppgifterna samtidigt som de, tillsammans med en socialpolitisk forskare, för med sig nya perspektiv in i verksamheten.

– På det här sättet förbereds studenterna för ett viktigt men tufft socialt arbete. Det hänger mycket på de anställdas kompetens att arbetet blir bra utfört, men det bygger även på att de ska orka, säger Timo Pöllänen, verksamhetschef på ekonomiskt bistånd.

Bemanningsstrategi

Aspiranttjänsterna är en del av arbetsmarknadskontorets bemanningsstrategi, de blir en slags marknadsföring ut mot studenterna.

–Det svåraste i arbetet med ekonomiskt bistånd är inte att betala ut pengar, utan att försöka nå människor i den livssituation de är och stötta dem till att hitta nya vägar till egen försörjning. För det krävs ett kvalificerat socialt arbete, betonar Timo Pöllänen, som hoppas att modellen med aspiranttjänster kan nå nationell spridning.

Förra året rekryterades sex socionomstudenter i slutet av sin utbildning. I år har sex nya börjat. Parallellt med studierna arbetar de minst tio timmar per månad, de är garanterade sommarjobb och fem av de sex som rekryterades förra året har nu fasta jobb där. En av dem är Jenny Stöa som tog sin socionomexamen i januari i år.

– Det har varit riktigt bra att kombinera sista året med arbete och studier. På så sätt har man blivit mentalt förberedd för arbetslivet och fått inblickar i det här jobbet som både kräver och ger mycket. Vi har många ärenden per handläggare och ska hålla reda på många regler och lagar, säger Jenny Stöa.

Modellen sprids

Modellen med aspiranttjänster har nu spridit sig även till Linköpings kommun.

– Vi startade vid årsskiftet och har rekryterat sex socionomstudenter till tre av våra avdelningar. Det här är ett sätt att attrahera och behålla medarbetare. Vi vill visa bredden i vår verksamhet, säger Anita Lhådö, socialchef i Linköping.

Marie Gustavsson, programansvarig för socionomprogrammet, ser gärna mer samarbete.

– Det är bra att kommunerna tagit initiativ till det. Vårt programråd inom utbildningen kommer i höst att diskutera hur samarbetet kan utvecklas. Vår förhoppning är att utveckla kunskap på arbetsplatserna genom mötet mellan yrkesverksamma och studenter med stöd både från socionomprogrammet och avdelningen Socialt arbete, säger Marie Gustavsson.

En färsk utvärdering som gjorts av Norrköpings kommun visar att aspiranttjänsterna bland annat har lett till att den befintliga personalen tycker att studenterna tillför ny kunskap till arbetsplatsen. Arbetet med ekonomiskt bistånd har fått bättre rykte bland socionomstudenterna.

Publicerad 2015-02-24