Att bryta ensamheten bland äldre

40 procent av de äldre lider i perioder av ensamhet. Vad kan samhället göra för att minska ensamheten? Det frågar sig NISAL vid Linköpings universitet.
Känslan av ensamhet kan upplevas i alla skeden av livet, men när vi åldras kan den upplevas som svårare. Det kan bland annat höra samman med en försämrad hälsa, dålig ekonomi och att vännerna blir färre och färre.

– Åtta procent av de äldre i Sverige säger sig uppleva en ständig ensamhet. Det kanske inte låter mycket, men om man jämför det med att åtta procent av de äldre skulle ha en viss sjukdom, är det plötsligt en hög siffra, säger Elisabet Cedersund, professor i äldre och åldrande.

Så många som 40 procent av de äldre tycker att de lider av ensamhet i perioder.

Onsdagen den 10 december 2014 anordnar Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL, vid Linköpings universitet, tillsammans med Bildningsförbundet Östergötland en heldag kring äldres ensamhet. Då kommer forskare, politiker, föreningar och organisationer att dela med sig av sina perspektiv på äldres ensamhet och ensamheten som ett fenomen i samhället.

– Det här är en viktig fråga som vi behöver hitta en lösning på. Hur kan vi erbjuda äldre aktiviteter som inte kostar pengar? Vad spelar typen av boende för roll? Här kan forskare och föreningar bidra med sina olika perspektiv, säger Elisabet Cedersund.

Inbjuden att berätta om sitt arbete är bland annat Campaign to end loneliness, en brittisk organisation som arbetar för att motverka ensamhet och som på några år har vuxit till en stor aktör i England.