Att bygga på idéer

Kan forskningsresultat från ett universitet integreras i ett stort stadsbyggnadsprojekt som Vallastaden? Professor Kajsa Ellegård bjöd från hösten 2012, tillsammans med LiU-kollegor, in till kreativa workshops. Resultatet blev mängder av idéer. Den 5 september får vi veta vad som hände sedan.
Martin Rudberg, Stefan Anderberg och Kajsa Ellegård i VallastadenKajsa Ellegård, tillsammans med professorerna Martin Rudberg och Stefan Anderberg, i det som ska bli Vallastaden. Foto: Göran Billeson– Utrymme behövs både i tid och hjärna för att kunna tänka nytt, konstaterar Kajsa Ellegård, professor vid Tema Teknik och social förändring.

För fem år sedan, 2012, var Vallastaden och expot på ett första planeringsstadium. Ingen visste om det skulle bli av. Politikerna var oense om både kostnaden och tidplanen och till slut flyttades planeringshorisonten från 2016 till 2017.

Workshopscaféer

Hösten 2012 var ändå planerna så pass långt gångna att Kajsa Ellegård, tillsammans med Anders Carlsson, då koordinator för LiU Sustainable, bjöd in till workshops. Ambitionen var att Vallastads-projektet skulle dra nytta av den forskning och den kunskap som finns vid LiU kring miljöfrågor, energihushållning, resurseffektivitet, systemintegration, lärande och inte minst hur förutsättningarna ser ut för ett gott vardagsliv.

Kajsa Ellegård, professor Tema T– 2012 var hela projektet i en mobiliseringsfas och vi ville manifestera det stora intresse som fanns här på universitetet. Vi var också nyfikna på hur man kan gå tillväga för att integrera kunskap i ett stort projekt som Vallastaden, berättar Kajsa Ellegård.

Från november 2012 till våren 2013 hölls sex olika workshopscaféer som samlade ett stort antal intresserade forskare, politiker, kommunala tjänstemän, företagsrepresentanter, konstnärer med flera. Målet var att ge ett inspel av kreativa idéer till kommunen och den fortsatta planeringen av Vallastaden. Varje workshop hade ett tema - det handlade om byggnader och energi, transporter och mobilitet, kreativitet och entreprenörskap, utbildning och lärande, om vardagsliv och om samverkan.

Stort idéflöde

– Workshopparna skapade möjligheter för människor från olika områden, med olika kunskaper och kompetenser, att träffas och tänka nya tankar. Det föddes mängder av idéer, men vi upptäckte så småningom att det inte fanns någon mottagare av idéerna. Så deltagarna tog med sig idéer och tänkte vidare i sin egen verksamhet, säger Kajsa Ellegård.

Nu är det dags att ta reda på vad det blev av idéflödet och hur många av idéerna som har förverkligats i Vallastaden. Kanske finns det också idéer kvar som bara väntar på att förverkligas i nästa stadsbyggnadsprojekt?

Den 5 september kl 14.15 - 15.45 bjuder Kajsa Ellegård och Malin Granath, LiU-forskare specialiserad på smarta städer, in till seminariet ”Att bygga på idéer”. Denna gång tillsammans med Anders Carlsson, Caluna, LiU:s arkitekt Karolina Ganhammar, Mats Persson, Stångåstaden, Gunnar Rydin, Tekniska verken och Rickard Stark, Okidoki arkitekter.
Seminariet hålls i Stora salen, Expoarenan.

Kontakt

Fler nyheter från LiU