Att förlora en förälder i självmord - en narrativ studie av unga kvinnors och mäns berättelser om erfarenheten att ha förlorat en förälder i självmord under tonåren konstruerade i några olika sociala sammanhang.

Doktorandstudien syftar till att öka kunskapen om tonåringars sorg vid förlusten av en förälder i självmord. 

Fyra narrativt inriktade studier som tar sin utgångspunkt i tonåringars och unga vuxnas kommunikation om sina erfarenheter med andra i olika sociala sammanhang är under genomförande. 

  1. Den första studien bygger på intervjuer med fyra unga kvinnor om deras erfarenheter av att under tonåren ha förlorat en pappa i självmord (publicerad). 

  2. Den andra studien är en analys av en ung kvinnas teaterföreställning om förlusten av hennes mamma i självmord under tonåren (publicerad). 

  3. Den tredje studien analyserar sörjande barns kommunikation i en självhjälpsgrupp för självmordsdrabbade över internet (kommande publicering)

  4. Den fjärde artikeln analyserar unga självmordsdrabbades stödsökande genom egna chattrådar (pågående). 

Två artiklar är publicerade utanför avhandlingen: 

Den första analyserar hur självmord diskuteras som socialt problem i det nutida Japan och den andra analyserar barns upplevelser av cancer i barndomen och är samskriven med en forskargrupp vid Avdelningen för Neurobiologi, vårdvetenskap och Samhälle vid Karolinska Institutet.

Två ungdomar med ryggen mot varandra-ihopkurrade och ledsna

Publikationer

Handledare