Att skapa inriktning och samordning genom samverkan med frivilliga vid samhällsstörningar

Hur ska samverkan mellan blåljuspersonal, frivilligorganisationer och spontanfrivilliga vid samhällsstörningar fungera? I denna kurs får du de verktyg du behöver för att kunna skapa en effektiv samordning av alla dessa aktörer i händelse av en samhällsstörning.

I kursen får du lära dig hur du skapar effektiv samverkan mellan blåljusorganisationer, frivilligorganisationer och spontanfrivilliga vid samhällsstörningar. Efter kursen kommer du ha kunskap om inriktning och samordning genom aktörsgemensam samverkan och ledning.

Kursen omfattar bland annat följande moment: 

  • Kunskap om vetenskapliga teorier och perspektiv om sambandet mellan samverkan, ledning och resiliens.
  • Förståelse för organisation av blåljus- och frivilligverksamhet.
  • Färdigheter i hur traditionella krishanteringsorganisationer och frivilliga kan samverka för att uppnå inriktning och samordning vid samhällsstörningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till lednings- och samordningsfunktioner inom hälso- och sjukvård, polis, kommun, länsstyrelse, räddningstjänst, frivilligorganisationer samt ansvariga för beredskapsplanering. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursinformation

Kurstillfälle: 9-10 december 2019. Kursen ges under en och en halv dag (från cirka 12.00 dag ett till cirka 16.00 dag två). Vi kommer vistas på Katastrofmedicinskt centrum (KMC). Lunch båda dagarna ingår i kursavgiften.

Kursen ger 1,5 högskolepoäng och genomförs i form av föreläsningar, table-top-övningar och workshops. Kursen kräver aktivt deltagande och ett avslutande paper (om inventering av strukturer för samverkan mellan blåljus och frivilligorganisationer vid samhällsstörningar) för poäng/intyg.

Föreläsarna är forskare vid Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER), Linköpings universitet, samt lärare vid KMC. 

Pris per deltagare: 7 300:-.

Anmälan

Du anmäler dig till kursen via länken nedan. Sista anmälningsdag är 15 oktober.

Anmälan till kursen

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Mer om CARER
Visa/dölj innehåll

Om uppdragsutbildning vid LiU
Visa/dölj innehåll