Att teoretisera i samhällsvetenskap, 7,5 hp

Kursen är en del av utbudet vid Nationella forskarskolan i socialt arbete. För att vara behörig till kurser krävs att du är antagen till utbildning på forskarnivå i socialt arbete eller annat samhällsvetenskapligt ämne.

An orange colored pencil between the gray ones, on the blackboard. ( 3d render ) Foto: Eoneren

Teori har en alldeles speciell klang och status inom de allra flesta vetenskapsområden. Men till skillnad från hur metodologi och forskningsmetoder framställs och behandlas på olika utbildningsnivåer betraktas teori allt som oftast som något givet – en färdig produkt eller ett objekt som ska brukas för analytiska syften. Det kritiska och reflexiva förhållningssätt som betonas i undervisningen om insamling, bearbetning och analys av empiriska data lyser ofta med sin frånvaro när det kommer till vad teorier är, hur de förändras och utvecklas eller vilken roll de kan eller brukar spela i olika typer av forskning och inom olika ämnen. 

Kursens syfte

Denna kurs bygger på ett synsätt där teoretisering ses som en kreativ process och en förmåga som kan utvecklas, och inte enbart en fråga om att lära sig olika teorier eller återge vad väletablerade tänkare har tänkt och sagt. Förutom att kursen syftar till att ge en inblick i teoribegreppets varierande innebörd inom olika samhällsvetenskapliga discipliner är ambitionen att deltagande forskarstuderande ska få möjlighet att träna och utveckla sin förmåga att teoretisera. Kursen består av växelvisa föreläsningar och särskilda övningar utifrån en självvald men begränsad mängd empiri eller med utgångspunkt i begrepp.

Kursens omfattning

Kursen bygger på tre tvådagarsträffar i Lund, Göteborg och på internat (plats ej bestämd). Datumen för träffarna är 24-25 april (Lund), 22-23 maj (internat) och 24-25 september (Göteborg). Kursdeltagarna skriver ett avslutande kurspapper, som seminariebehandlas vid kursens sista tillfälle, då varje deltagare även förväntas kommentera ett utvalt kurspapper av annan deltagare på kursen.
Kursen är en del av utbudet vid Nationella forskarskolan i socialt arbete. De enda tillkommande kurskostnaderna för dig som doktorand är resa plus boende. Enligt avtal med Nationella forskarskolan i socialt arbete ska kurskostnaderna bekostas av din institution. 

Kursplan och ansökningsblankett
Visa/dölj innehåll

Kursansvariga
Visa/dölj innehåll

Vi som ansvarar för kursen är Peter Dellgran, professor i socialt arbete på Göteborgs universitet och Lisa Wallander, docent i socialt arbete på Lunds universitet. Därutöver kommer ett antal gästföreläsare delta på kursen. 

Kursen drivs av Lunds universitet i samarbete med Göteborgs universitet.

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll