Att teoretisera i samhällsvetenskap, 7,5 hp

Kursen är en del av utbudet vid Nationella forskarskolan i socialt arbete. För att vara behörig till kurser krävs att du är antagen till utbildning på forskarnivå i socialt arbete eller annat samhällsvetenskapligt ämne.

An orange colored pencil between the gray ones, on the blackboard. ( 3d render ) Foto: Eoneren

Teori har en alldeles speciell klang och status inom de allra flesta vetenskapsområden. Men till skillnad från hur metodologi och forskningsmetoder framställs och behandlas på olika utbildningsnivåer betraktas teori allt som oftast som något givet – en färdig produkt eller ett objekt som ska brukas för analytiska syften. Det kritiska och reflexiva förhållningssätt som betonas i undervisningen om insamling, bearbetning och analys av empiriska data lyser ofta med sin frånvaro när det kommer till vad teorier är, hur de förändras och utvecklas eller vilken roll de kan eller brukar spela i olika typer av forskning och inom olika ämnen. 

Kursens syfte

Denna kurs bygger på ett synsätt där teoretisering ses som en kreativ process och en förmåga som kan utvecklas, och inte enbart en fråga om att lära sig olika teorier eller återge vad väletablerade tänkare har tänkt och sagt. Förutom att kursen syftar till att ge en inblick i teoribegreppets varierande innebörd inom olika samhällsvetenskapliga discipliner är ambitionen att deltagande forskarstuderande ska få möjlighet att träna och utveckla sin förmåga att teoretisera. Kursen består av växelvisa föreläsningar och särskilda övningar utifrån en självvald men begränsad mängd empiri eller med utgångspunkt i begrepp.

Kursstart och anmälan

Anmälan öppnar 1 februari 2020. Tre kurstillfällen under vårterminen: 20-21 april (Lund),  16-17 juni (internat, södra Sverige) och 22-23 september (Göteborg).

Kursplan och anmälanVisa/dölj innehåll

KursansvarigaVisa/dölj innehåll

Vi som ansvarar för kursen är Peter Dellgran, professor i socialt arbete på Göteborgs universitet och Lisa Wallander, docent i socialt arbete på Lunds universitet.
Medverkande gästföreläsare: 
Hervé Corvellec (professor, institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet) och Emma Engdahl (professor, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet).
 
Kursen drivs av Lunds universitet i samarbete med Göteborgs universitet.

 

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll