Avhandlingar inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Läs avhandlingarna i pdf-format.

Här hittar ni länkar till svenska doktorsavhandlingar om naturvetenskapernas och teknikens didaktik som handlar om skolan eller förskolan. Vi bevakar nya avhandlingar med hjälp av sökord i databaser. Har vi missat en avhandling som borde vara med i listan? Hör av dig till Gunnar Höst

2022

Eriksson, Elin. Undervisning med stöd av förproducerade material: Ett närmande av naturvetenskap i förskolan
von Hausswolff, Kristina. Practical thinking in programming education: Novices learning hands-on
Patron, Emelie. Exploring the role that visual representations play when teaching and learning chemical bonding: An approach built on social semiotics and phenomenography

2021

Cederqvist, Anne-Marie. Seeing the parts, understanding the whole - A technology education perspective on teaching and learning in processes of analysing and designing programmed technological solutions
Elkin Postila, Teresa., (O)ändligt vatten: En studie om hur förskolebarn som kännare engageras i samhälleliga miljöfrågor
Göransson, Andreas C., Crossing the threshold: Visualization design and conceptual understanding of evolution
Jahic Pettersson, Alma. Topsar och cellmembran: Kroppens näringsupptag i undervisning och elevtexter på mellanstadie
Larsson, Johanna. Trainee teacher identities in the discourses of physics teacher education: Going against the flow of university physics
Orraryd, Daniel. Making science come alive: Student-generated stop-motion animations in science education
Vinnervik, Peter. När lärare formar ett nytt ämnesinnehåll: Intentioner, förutsättningar och utmaningar med att införa programmering i skolan

2020

Berglund, Teresa. Student views of environmental, social and economic dimensions of sustainable development and their interconnectedness: A search for the holistic perspective in education for sustainable development
Euler, Elias. Learning physics with Controllable Worlds: Perspectives for examining and augmenting physics students' engagement with digital learning environments
Günther-Hanssen, Anna. Barn, naturvetenskap och könande processer i förskolan
Hofverberg, Anders. Motivation, students, and the classroom environment: exploring the role of Swedish students’ achievement goals in chemistry
Häggström, Margaretha. Estetiska erfarenheter i naturmöten. En fenomenologisk studie av upplevelser av skog, växtlighet och undervisning
Lunde, Torodd. Undersökande arbete i en laborativ tradition: Från implicita till explicita syften med praktiskt arbete i grundskolans senare del
Sjöberg, Marlene. Samtal om undervisning i naturvetenskap - Ämnesdidaktisk kollegial utveckling i lärarutbildning och lärarprofession
Vidal Carulla, Clara. Children's emergent chemistry in the preschool
Volkwyn, Trevor Stanton. Learning Physics through Transduction: A Social Semiotic Approach
Wiblom, Jonna. Cultivating humanity in science education: A capabilities approach to students' critical examination of public issues in science education

2019

Andersson, Johanna. Barns teckningar som utgångspunkt i det naturvetenskapliga samtalet
Bergnell, Anneli. Med kroppen som illustration: Hur förskolebarn prat-skapar naturvetenskap med hjälp av multimodala och kroppsförankrade förklaringar
Frejd, Johanna. Encountering evolution: Children's meaning-making processes in collaborative interactions
Karlsson, Annika. Det flerspråkiga NO-klassrummet : en studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum 
Solli, Anne. Handling socio-scientific controversy: Students' reasoning through digital inquiry
Sundqvist, Pernilla. Förskolans teknikundervisning: vad och hur?
Uddling, Jenny. Textsamtalens möjligheter och begränsningar i språkligt heterogena fysikklassrum

2018

Bossér, Ulrika. Exploring the complexities of integrating socioscientific issues in science teaching 
Buckley, Jeffrey. Investigating the role of spatial ability as a factor of human intelligence in technology education: Towards a causal theory of the relationship between spatial ability and STEM education
Einarsson, Elisabeth. Palaeoenvironments, palaeoecology and palaeobiogeography of Late Cretaceous (Campanian) faunas from the Kristianstad Basin, southern Sweden, with applications for science education
Lindfors, Maria. "Kunskap är vad du vet, och vet du inte kan du alltid googla!": elevers epistemic beliefs i naturvetenskaplig undervisningskontext 
Olsson, Daniel. Student Sustainability Consciousness: Investigating Effects of Education for Sustainable Development in Sweden and Beyond
Thörne, Karin. Linguistic Challenges in Science Education A Classroom Study of Teachers’ and Students’ Use of Central Concepts in Genetics

2017

Andersson, Jan. Learning Physics Through Communication During Laboratory Work: An empirical study at upper secondary school
Areljung, Sofie. Utanför experimentlådan: kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning
Bergqvist, Anna. Teaching and learning of chemical bonding models: Aspects of textbooks, students’ understanding and teachers’ professional knowledge
Bohlin, Gustav. Evolving germs – Antibiotic resistance and natural selection in education and public communication
Borg, Farhana. Caring for people and the planet: preschool children’s knowledge and practices of sustainability 
Edstrand, Emma. Learning to reason in environmental education: Digital tools, access points to knowledge and science literacy
Eliasson, Nina. Att kommunicera skolans naturvetenskap: ett genusperspektiv på elevers deltagande i gemensam och enskild kommunikation
Gómez, Maria. Teachers’ assessment and grading practices in upper secondary science classrooms in Sweden - The teachers’ and students’ Perspectives
Knekta, Eva. Motivational aspects of test-taking: measuring test-taking motivation in Swedish national test contexts
Kramming, Kajsa. Miljökollaps eller hållbar framtid? Hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor
Leden, Lotta. Black & white or shades of grey. Teachers’ perspectives on the role of nature of science in compulsory school science teaching 
Ünsal, Zeynep. Bilingual Students’ Learning in Science: Language, Gestures and Physical Artefacts 

 

2016

Hellgren, Jenny Maria. Students as scientists. A study of motivation in the science classroom
Kontio, Janne. Auto mechanics in english language use and classroom identity work
Larsson, Jonna. När fysik blir lärområde i förskolan
Persson, Tomas. De naturvetenskapliga ämnesspråken. De naturvetenskapliga uppgifterna i och elevers resultat från TIMSS 2011 år 8
Ståhl, Marie. Kemiämnets normer och värden. Diskursanalytiska studier av nationella prov i kemi och tillhörande elevtexter
Walan, Susanne. From doing to learning - Inquiry- and context-based science education in primary school
Westman, Anna-Karin. Meningsskapande möten i det naturvetenskapliga klassrummet

2015

Anker-Hansen, Jens. Assessing scientific literacy as participation in civic practices. Affordances and constraints for developing a practice for authentic classroom assessment of argumentation, source critique and decisio-making 
Axell, Cecilia. Barnlitteraturens tekniklandskap. En didaktisk vandring från Nils Holgersson till Pettson och Findus 
Berne, Birgitta. Naturvetenskap möter etik. En klassrumsstudie av elevers diskussioner om samhällsfrågor relaterade till bioteknik 
Björkholm, Eva. Konstruktioner som fungerar. En studie av teknikkunnande i de tidiga skolåren 
Broman, Karolina. Chemistry: Content, context and choices. Towards students' higher order problem solving in upper secondary school 
Caiman, Cecilia. Naturvetenskap i tillblivelse - barns meningsskapande kring biologisk mångfald och en hållbar framtid 
Christenson, Nina. Socioscientific argumentation - Aspects of content and structur
Grandahl, Maria. Prevention of Human Papillomavirus in a school-based setting 
Hartell, Eva. Assidere Necesse Est. Necessities and complexities regarding teachers' assessment practices in teachnology education 
Hasslöf, Helen. "The educational challenge in 'education for sustainable development"". Qualification, social change and the political"  
Johansson, Helena. Mathematical reasoning: In physics and real-life contexts 
Lindahl, Camilla. Tecken av betydelse. En studie om dialog i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum 
Ottander, Katarina. Gymnasieelevers diskussioner utifrån hållbar utveckling. Meningsskapande, naturskapande, demokratiskapande 
Ribeck, Judy. Steg för steg. Naturvetenskapligt ämnesspråk som räknas   
Rocksén, Miranda. Reasoning in a science classroom 
Rolandsson Lennart, Programmed or not: A study about programming teachers’ beliefs and intentions in relation to curriculum
Serder, Margareta. Möten med Pisa. Kunskapsmätning som samspel mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap 

2014

Anderhag, Per. Taste for science: How can teaching make a difference for students' interest in science? 
Bursjöö, Ingela. Utbildning för hållbar utveckling från en lärarhorisont: Sammanhang, kompetenser och samarbete 
Ferlin, Maria. Biologisk mångfald i läroböcker i biologi 
Hansson, Petra. Text, place and mobility: Investigations of outdoor education, ecocriticism and environmental meaning making 
Hedefalk, Maria. Förskola för hållbar utveckling. Förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling 
Hippkiss, Anna Maria. Klassrummets semiotiska resurser. En språkdidaktisk studie av skolämnena hem- och konsumentkunskap, kemi och biologi 
Kouns Maria, Beskriv med ord: Fysiklärare utvecklar språkinriktad undervisning på gymnasiet 
Norström Per, Technological knowledge and technology education 
Rudsberg, Karin. Elevers lärande i argumentativa diskussioner om hållbar utveckling 
Sund, Louise. Om global etik i miljö- och hållbarhetsutbildningens policy och praktik  
Torbjörnsson, Tomas. Solidaritet och utbildning för hållbar utveckling. En studie av förväntningar på och förutsättningar för miljömoraliskt lärande i den svenska gymnasieskolan