Avtal klart om tekniköverföring till Brasilien

Linköpings universitet och Saab har tecknat ett avtal om att studera processerna kring tekniköverföring och annan affärskunskap mellan Sverige och Brasilien.

Gripen RTAF2806 Photo: StefanKalm29Jas Gripen Foto: Stefan Kalm/Copyright Saab ABNär JAS Gripen-affären med Brasilien blev klar i september var ett av villkoren att tekniköverföring till brasilianska industrier skulle ingå. Avtalet mellan LiU och Saab är kopplat till detta. Tekniköverföringen innebär i första hand att det brasilianska flygföretaget Embraer, som tillverkar plan inom det civila området, får tillgång till det tekniska kunnandet kring hur stridsplanet JAS Gripen tillverkas.

– Det finns redan nu ett 40-tal brasilianska ingenjörer på plats i Linköping. Vi har också flera doktorander och masterstudenter på vår avdelning, säger Christian Berggren, professor i industriell organisation som tillsammans med universitetslektor Solmaz Filiz Karabag är ansvarig för projektet på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI.

Utöver teknik- och kunskapsöverföring vad gäller Gripenplanen så kommer även andra processer som rör affärsverksamhet att studeras.

– Vi studerar sådant som förväntningar, förtroende, öppenhet och tillit mellan deltagarna från båda sidorna. Vi vill se hur sådant skapas och utvecklas. Tidigare forskning visar att den typen av processer är viktiga för långsiktigt goda samarbeten. Vi kan nu få fram värdefull kunskap att använda i vår forskning och undervisning, och som vi kan bidra till i samarbetsprogrammet, påpekar Christian Berggren.

Statliga Vinnova finansierar forskningsprojektet.