Avtal om gemensam utbildning med toppuniversitet

Idag, torsdag, skrivs det första avtalet om en ny gemensam forskarutbildning mellan LiU och Nanyang Technological University, NTU, i Singapore.

Avtalet rör en gemensam forskarutbildning inom området material och nanovetenskap och innebär att en handfull forskarstuderande från LiU respektive NTU kan påbörja den nya utbildningen i höst. Den kommer att hållas på båda universiteten och leder till en gemensam doktorsexamen.

– Det här är ett pionjärarbete för vår del. Att organisera en gemensam utbildning och en gemensam examen i våra två länder kräver till exempel att vi uppfyller både lokala och nationella regelverk vid båda lärosätena, kommenterar Ulf Nilsson, dekan på Tekniska fakulteten.

Den gemensamma forskarutbildningen är den första satsningen i det övergripande samarbetsavtal som skrevs mellan de två universiteten i höstas.

NTU är precis som LiU ett ungt universitet. Till strukturen liknar de varandra med ett liknande forsknings- och utbildningsutbud.

Läs mer om samarbetet mellan LiU och NTU