Både bredd och djup i IEI:s forskning

Samverkan med samhället, tvärvetenskap och praktiska tillämpningar. Mångfald och stor bredd – men också djup och specialisering. Det är några drag som utmärker forskningen vid IEI.

Ulf Melin.Stolt, men inte nöjd. Ulf Melin är digitaliseringsforskare och proprefekt på IEI. Foto: Mikael Sönne

Mångfacetterad

Vid första anblicken kan forskningen vid institutionen verka lite spretig och svåröverskådlig, men den är snarare rik och mångfacetterad. Och bredden är onekligen ett kännetecken – här bedrivs forskning inom en rad olika områden från statsvetenskap och digitalisering till industriell miljöteknik, konstruktionsmaterial och industriell produktion. För att bara nämna fem exempel.

När institutionen bildades 2007 var en av de grundläggande tankarna att olika discipliner inom teknik och ekonomi skulle samverka och korsbefrukta varandra. För att underlätta detta delar IEI till exempel varje år ut pengar i så kallad såddfinansiering för att forskare vid olika avdelningar ska samarbeta.

- Det finns många goda exempel. Ett är hållbarhetsforskningen där till exempel energisystem studeras ur både tekniska, ekonomiska och andra aspekter. Ett annat är när forskare från affärsrätt bidrar med sina perspektiv på exempelvis cirkulär ekonomi och räddnings- och responssystem, säger Ulf Melin, proprefekt med ansvar för forskning.

- Samtidigt tror jag att det finns mer att göra, att vi kan hitta ännu fler och ännu mer kreativa samarbeten i framtiden för att möta samhällets behov av kunskap. Jag brukar säga att vi ska vara stolta, men inte nöjda.

Flexibel och föränderlig

Men IEI:s forskning är inte bara bred, den har också stort djup och hög specialisering. På institutionen samsas teoretiskt orienterad forskning sida vid sida med projekt i samarbete med företag och organisationer. Den inomvetenskapliga forskningen är kanske inte lika omfattande, men väl så viktig som den mer direkt praktiskt tillämpbara. Den kan även leda till framtida tillämpningar.

- Det hänger ihop. På forskarnivå kan man ha olika inriktning men som institution ska IEI klara av båda delarna. Och bara för att forskningen är relevant är det inte en ursäkt för teoretisk svaghet, säger Ulf Melin.

Flexibilitet och förändring är också något som utmärker forskningen vid IEI. Institutionen bildades som sagt 2007.

Ulf Melin.

- Onekligen har det hänt en del under de åren. Vi ska både studera samhällsutvecklingen och bidra till den, och för att kunna göra det måste vi ta in vad som händer utanför universitetet. Vår forskning är hela tiden en rörlig materia.

Vilken är din roll som proprefekt med forskningsansvar?

- Ja, jag är nog mer trädgårdsmästare än general. Jag är ödmjuk och har inte den djupa sakkunskap som forskarna inom sina respektive ämnesområden. Däremot kan jag hjälpa till att se och skapa möjligheter, rikta uppmärksamhet och skjuta på lite för nya samarbeten.

Är det något som överraskat dig sedan du fick det här uppdraget?

- Jag visste att vi är starka på samverkan och praktisk tillämpning. Men att så mycket av forskningen har ett systemperspektiv var lite nytt. Inom en rad olika områden studerar man hur olika delar påverkar både varandra och helheten som de ingår i. Den gemensamma synen är något vi ska vara medvetna om, diskutera mer och också något vi kan lyfta fram som en styrka.

KontaktVisa/dölj innehåll

Tillbaka till institutionens websidaVisa/dölj innehåll