Balanskonstnär i New York

Ett år i New York ledde till att gymnasieläraren Katja Hvenmark-Nilsson kom hem med två bokmanus och en levd dröm. 
”Det gick ju lika bra att sitta där och skriva som någon annanstans”.
Katja Hvenmark Nilsson, läraralumnKatja Hvenmark-Nilsson har varit lärare i svenska och engelska i fem år.
– Jag gillar verkligen att jobba i skolan. Men jag vill också föreläsa, och så får vi se vad bokskrivandet leder till.
För tre år sedan kom hennes första bok ut. Den heter ”Balanskonster för nya lärare” och handlar om dilemman i lärarrollen som hon inte var beredd att möta som ny lärare.
– Jag visste mycket om teorin i yrket, men inte mycket om praktiken och hur jag skulle tillämpa de teoretiska kunskaperna.
Så Katja bestämde sig för att skriva den bok hon själv hade velat läsa som nyutexaminerad lärare. Den handlar om svåra situationer en lärare ställs inför och där det krävs reflektion för att fatta kloka beslut. Alltifrån att sätta betyg utifrån sin professionalitet och inte utifrån sin önskan om att bli populär hos eleverna, deras föräldrar eller skolledningen – till att vara ledaren i ett klassrum men ändå lyhört lyssna in eleverna.
– Jag tyckte jag hade något viktigt att säga.

"Välkommen in i mitt klassrum"

Katja Hvenmark Nilsson, läraralumnDet var det fler som tyckte. Flera förlag nappade. Boken ledde till att hon blev efterfrågad som föreläsare och att hon blev uppmanad att skriva ännu en handbok om läraryrket.
– Så jag bestämde mig för att söka tjänstledigt från lärarjobbet i Göteborg, leva på sparpengar och det jag fått in från föreläsningarna och satsa på New York i ett år.
Det är något med dynamiken där som hon älskar.
– Sammanblandningen av människor från hela världen som kommer dit med en massa hopp och drömmar, alla livgivande möten som inspirerar och ger en kickar att fortsätta med det man själv tror på.
Uppföljaren, ”Välkommen in i mitt klassrum”, som utkommer i vinter, är baserad på femhundra brev till henne från lärarstudenter och nya lärare som mött henne eller läst hennes bok.
– Jag ser vissa mönster i deras frågor. Det handlar mycket om just detta att gå från teori till praktik. Till exempel hur planerar man lektioner? Vad gör man när ingen säger något på lektionen? Hur agerar man på föräldramöten?

Samtidigt som boken knyter an till pedagogisk forskning så följer den handfast och konkret upp frågorna de ställer.

Dialogen i klassrummet

Ett av Katja Hvenmark-Nilssons stora intressen är improvisationsteater. Under året i New York har hon ägnat en del tid åt det.
– Improvisationsteater hjälper mig massor som lärare. Att lyssna in elevgruppen och vara snabb med att plocka upp stämningar och kommentarer. Jag vet hur man kan bygga en atmosfär i en grupp som gör att eleverna kan känna sig trygga.
Under New York-året har hon också gått kurser i improviserad musikal där deltagarna tillsammans skapar handlingen och snabbt måste hitta på texter, rim och flashiga refränger till låtar de aldrig tidigare hört.
– Allt det här går ihop med läraryrket. Kreativitet. Lyhördhet. Hela tiden inlyssning av gruppen, lyssna vad andra har att säga, plocka upp det i resonemang – det är sådant man alltid måste göra som lärare.
Dialogen i klassrummet är grunden i lärandeprocessen, är Katjas erfarenhet.
– Lärandet kommer i samspel, kunskapen utvecklas i samtalet och reflektionen. En bra klassrumsdialog bygger på att man som lärare är oerhört observant på vad eleverna säger, att man plockar upp ”häret” och nuet. Lektionerna kan man planera innan, men inte vad eleverna kommer att säga.
Och det ställer stora krav på professionalitet?
– Absolut! På lärarutbildningen lär man sig teorierna, man har dem i huvudet. Men att sedan göra det i praktiken är mycket svårare, läraryrket är ett hantverk. Och man ska inte glömma lekfullheten, få eleverna att tycka att lektionerna är roliga, om än med ett seriöst innehåll. Jag tror det är viktigt för deras motivation. Känslan när de sedan erövrat ny kunskap, den övertrumfar nästan allt hos dem.

Älsklingscafé i Harlem

Katja Hvenmark Nilsson läraralumnUnder året i New York växte också manuset fram till hennes första försök med en skönlitterär bok. Det är en roman tänkt för vuxna som vill upptäcka New York genom huvudkaraktären i boken. Manuset, snart klart, skrev hon disciplinerat, parallellt med lärarboken, på ett älsklingscafé i Harlem. Även om hon inte vet om något förlag kommer att nappa på manuset har hon redan en ny skrividé på gång, en sorts annorlunda guidebok om New York. Lärarjobb fortsätter hon gärna med, men kanske inte på heltid eftersom nya idéer och projekt tar allt större plats.

– Jag tror att vi människor har många egenskaper och sidor och man behöver aldrig sluta växa. Man måste inte hamna i något hamsterhjul, utan kan erövra terräng och vara utvecklingsbenägen. Den tanken ger i alla fall mig en enorm kick. Framtiden är oviss, men på ett spännande sätt.

 

Faktaruta
Katja Hvenmark-Nilsson på Linköpings universitet 2004-10. Har också bland annat föreläst på lärarprogrammets arbetsmarknadsdagar, skrivit för LiU:s alumniblogg och för nättidningen Venue (2013). Medverkade som gäst i talkshowen Career talks (2014) och i kampanjen Vem vill du bli (2015). Har en facebooksida som heter Katja Hvenmark Nilsson Lärarinspiratör och ett twitterkonto som heter @katjahvenmark. Har arbetat som gymnasielärare bland annat i Göteborg och är för närvarande timanställd lärare i Stockholm.

Foto: Eva Bergstedt
2015-09-30