Barntävlingar på gott och ont

Varför ska barn tävla? Har synen på barns tävlan skiftat över tid? Det var frågor som diskuterades när Tema Barn arrangerade en forskardag om barns tävlan.

Barnteckning från skoltävling

Skönhetstävlingar för barn på 40-talet. Sång-, äventyrs-, kunskaps- bak- och matlagningstävlingar för barn i dagens teve. Nationella teckningstävlingar i skolan. Genom tiderna har barn deltagit i en lång rad tävlingar arrangerade av vuxna. Är det bra eller ej? Vad syftar tävlandet till? Tävlar barn för sin egen skull eller finns det andra intressen som står på spel? – Vi som forskar inom det här ganska snäva fältet ville ta reda på vad som görs inom området barn och tävlingar på andra håll. Därför arrangerade vi en dag i ämnet där andra svenska och nordiska forskare bjöds in, säger Elin Låby, doktorand vid Tema Barn och en av arrangörerna.

Önskad nationell bild

En av de inbjudna forskarna, Ellen Schrumpf, har studerat uppsatstävlingar som norska skolbarn deltog i efter andra världskriget. Barnen skrev på temat ”Mitt minne av kriget”. – De uppsatser som lyftes fram var hjältehistorier i kampen mot nazisterna. Att många barn hade andra minnen, som till exempel att deras föräldrar stödde nazistpartiet, var inte i linje med den önskade nationella bilden av en nation som gjorde motstånd mot nazismen, säger Elin Låby.

Själv studerar hon svenska nationella teckningstävlingar, däribland en som pågick i tidningen Folket i Bild mellan åren 1938-1958, och två som arrangerades av Televerket respektive Arla, båda 1977.

– Folket i Bild lyfte fram barnens teckningar som en inspiration för vuxna konstnärer, barnen blev positiva förebilder. Men när det gäller Televerkets tävling, som handlade om att barnens vinnande bidrag skulle bli till bilder på telefonkatalogerna, så protesterade konstnärsfacket. De tyckte att barnen utnyttjades och att de dessutom tog jobben från konstnärerna.

Lär om samtiden

Över tid kan hon se hur bilden av tävlingar förändrades.

– På 40-talet sågs fenomenet tävling som något positivt. På 70-talet, däremot, ansågs det fult att barn tävlade. Skolöverstyrelsen betonade att all form av tävling i skolan skulle bort. Idag tror jag snarare att tävling premieras, att barn lär sig att konkurrera. Vi har mer betyg, mer bedömning i skolan, tävling blir en fostransdel. Genom att ta del av varandras forskning lär vi oss mer även om vår egen samtid, konstaterar Elin Låby.

Teckning: Nils-Olof Dahlbeck 1941

Publicerad 2015-09-29