Bästa läkarutbildningen i Linköping

Landets bästa läkarutbildning finns i Linköping. Det visar en
undersökning från Sveriges läkarförbund som lyfter den som en närmast perfekt utbildning.
Läkarstuderande vid Hälsouniversitetet, praktiska övningar vid Clinicum Foto: David Einar NygrenLäkarförbundet har genomfört en enkät bland Sveriges alla nyutexaminerade läkare för att ta reda på hur bra de tycker deras utbildning var. Linköping är den utbildning som anses ligga närmast en perfekt läkarutbildning. Utbildningen får bäst poäng av alla lärosäten på tio av 14 frågor som rör enskilda aspekter av utbildningen.

Kunniga lärare

– Det här är förstås väldigt roligt och en sporre för alla som jobbar med läkarutbildningen i vardagen. Jag vill rikta ett stort tack till våra kunniga lärare och alla som jobbar med läkarprogrammet. Det är våra medarbetares insatser som ger det här fina resultatet., kommenterar Johan D Söderholm, dekan på Medicinska fakulteten.
Han nämner exempelvis de goda resultaten vad gäller frågan om att söka och kritiskt värdera information.

Hundra procent nöjda

– Hundra procent är nöjda med vad de lärt sig om det. Och det är något som är väldigt viktigt för framtidens läkare med tanke på det informationsflöde som omger dem, säger Johan D Söderholm.
Andra särskilt glädjande siffror han nämner rör områden som att kommunicera med patienter och anhöriga, och att samarbeta med andra yrkesgrupper
– Studenterna träffar patienter tidigt i utbildningen och får bra träning i det. Och vikten av att samarbeta med andra yrkesgrupper är nu något som även lyfts internationellt.

Också utmaningar

När det gäller förutsättningar för att bedriva förbättringsarbete inom sjukvården är LiU:s utbildning den enda som får ett gott betyg, de övriga fem lärosätena får låga poäng.
Johan D Söderholm betonar samtidigt att det kommer många utmaningar framöver.
– Var fjärde student tycker att den verksamhetsförlagda utbildningen håller en otillräcklig kvalitet. Här har vi till exempel något att jobba med.

Medicinska föreningen gläder sig

Tor Moberg, ordförande i läkarstudenternas sektion Medicinska Föreningen, gläder sig också åt resultatet.
– Vi ser i utvärdering efter utvärdering att vi hamnar etta eller delad etta. Som student känns det förstås bra. Självklart finns det saker att förbättra på utbildningen också, som till exempel kursorganisation och en del föreläsningar, säger Tor Moberg.

Sveriges läkarförbund är en facklig organisation. Undersökningen riktar sig till alla som tagit läkarexamen vid svenska universitet mellan september 2013 och augusti 2014.

Foto: David Einar

Sveriges läkarförbund

http://www.slf.se/Aktuellt/Hur-bra-ar-den-svenska-lakarutbildningen-idag/ 


Publicerad 2015-05-25