Beslut om forskningsfinansiering från Vetenskapsrådet

Nu har Vetenskapsrådet avslöjat vilka forskningsprojekt som får pengar i årets omgång av bidragsansökningar. Av titlarna att döma så har åtminstone ett par av de 24 beviljade projekten en uttalad koppling till NvT-området. NATDID kommer framöver att berätta mer om några av de projekt som blivit finansierade.

Vetenskapsrådet är den största statliga finansiären för forskare inom utbildningsvetenskap i Sverige. Därför är det stor spänning på lärosätena inför dagen i oktober då besluten offentliggörs. Ansökningarna skickas in tidigt på våren, och sedan behandlas dessa under sommaren och hösten av bedömningsgrupper som består av forskare. De ansökningar som håller högst vetenskaplig nivå beviljas av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, som är den grupp som tar besluten. Konkurrensen är mycket hård då mindre än var tionde ansökan får pengar.

När beslutet kommit kan de grupper som fått pengar börja planera inför projektets start vid årsskiftet. Ett positivt besked kan betyda att forskarna behöver frigöra tid för forskning genom att ändra fördelningen av arbetsuppgifter i sin tjänst. Det kan också betyda rekrytering av till exempel forskarstuderande. För de som fått ett negativt besked är det bara att vänta in de skriftliga kommentarer och motiveringar som kommer lite senare under året. Många av dessa forskare kommer att använda kommentarerna för att försöka förbättra sin ansökan inför nästa års omgång.

På Vetenskapsrådets hemsida kan ni själva gå in och se vilka projekt som blivit beviljade.

Gunnar Höst
2015-10-30